Pressmeddelande -

Stor efterfrågan på influensavaccin ger restnotering

Under måndag 19:e november restnoterades ett av årets influensavaccin Vaxigrip Tetra. Restnoteringen beror på en oväntat hög efterfrågan. Även det andra vaccinet som upphandlats, Influvac Tetra, kan komma att stå inför en restnotering inom kort.

Vaccinet Vaxigrip Tetra har levererats till landstingen enligt prognos och avtal. Prognosen av vaccinbehovet görs av respektive landsting. Det kan finnas vaccin kvar hos enskilda vårdgivare, men det finns idag ingen nationell sammanställning.

Enligt tillverkarna är efterfrågan stor även i övriga Europa vilket leder till svårigheter att få leveranser till enskilda länder.

Den som tillhör en riskgrupp och ännu inte har hunnit vaccinera sig bör kontakta sin vårdgivare för råd. Till riskgrupperna hör exempelvis gravida, personer 65 år och äldre, de som har kronisk hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, samt personer med kronisk lever- eller njursvikt, diabetes eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • influensavaccin

Regioner

  • Stockholm

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31