Pressmeddelande -

Undvik att tatuera dig med svart henna

Undvik att tatuera dig, eller låta dina barn tatuera sig, med svart henna. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i svåra fall kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontaktallergi och överkänslighet kan uppstå.

Svarta hennatatueringar är ett återkommande hälsohot under sommarsäsongen. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner eftersom de innehåller höga koncentrationer av hårfärgningsämnen. I värsta fall kan reaktionerna bli så kraftiga att de kräver akutvård och sjukhusvistelse. Bestående hudskador, kontaktallergi och överkänslighet är andra, livslånga biverkningar av tatueringarna.

För att undvika de allergiska reaktionerna är det bästa rådet att helt undvika att tatuera sig med svart henna.

 

Om Läkemedelsverket
Läkemedelsverket är en statlig myndighet som har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Vår uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. www.lakemedelsverket.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31