Pressmeddelande -

Uppdatering av information kring kombinerade P-piller

Under den gångna veckan har flera medier uppmärksammat riskerna för att drabbas av blodpropp vid användning av olika typer av kombinerade p-piller. Läkemedelsverket ansluter sig till den kommunikation som den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) idag har utfärdat. Läkemedelsverket bedömer att utifrån användningsmönstret i Sverige föranleder situationen inte någon ändring av tidigare rekommendationer. Sverige kommer att delta i den utredning som initierats av Frankrike.

Flera medier har under den gångna veckan uppmärksammat risken för blodpropp hos kvinnor som använder olika typer av kombinerade p-piller, det vill säga de som innehåller både östrogen och gulkroppshormon. Diskussionen har föranletts av en pågående debatt i Frankrike och bygger inte på några nya vetenskapliga rön. På initiativ av Frankrike har nu en utredning påbörjats på europeisk nivå.

Under lång tid har det varit känt att kombinerade p-piller som innehåller de nyare gulkroppshormonerna desogestrel eller drospirenon kan medföra en något högre risk för blodpropp än de preparat som innehåller gulkroppshormonet levonorgestrel. Rekommendationer från Socialstyrelsen 1997 och Läkemedelsverket 2005 har därför angivit att preparat innehållande levonorgestrel bör vara förstahandspreparat till unga kvinnor som förskrivs kombinerade p-piller.

Diskussionerna i Frankrike bygger framförallt på att förskrivning av preparat innehållande desogestrel eller drospirenon varit oproportionellt stor i relation till andra p-piller. I Sverige har användningen av preparat innehållande desogestrel eller drospirenon varit stabil under de senaste tre åren. Enligt tillgänglig statistik har användningen av dessa preparat utgjort cirka en tredjedel av de kombinerade p-pillren och cirka en sjättedel av alla preventivmedel som innehåller hormoner. Dessa siffror tyder på att man i Sverige har hög följsamhet till myndigheternas rekommendationer.

Läkemedelsverkets bedömning är att kvinnor som redan använder kombinerade p-piller kan fortsätta använda dem.

EMA meddelade idag att de har uppdaterat sin information med anledning av ett ökat antal mediarapporter om kombinerade p-piller och venös tromboembolism (blodpropp). Blodpropp är en känd, sällsynt biverkan av kombinerade p-piller, och risken skiljer sig mellan olika typer av kombinerade p-piller. Dessa läkemedel hålls under noggrann övervakning. Det finns för närvarande inga nya bevis som tyder på någon förändring av den kända säkerhetsprofilen för de kombinerade p-piller som marknadsförs idag. Därför finns inga skäl för kvinnor som redan använder kombinerade p-piller att sluta använda dem. (Se länk för ytterligare information)

Relaterad information

EMA update on combined contraceptives (2013-01-11)

Preventivmetoder för att undvika graviditet (antikonception) 

Kontakta oss

Viveca Odlind
Senior expert
018-17 49 05

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • p-piller
 • preventivmedel
 • frankrike
 • ema
 • eu
 • blodpropp
 • kombinerade p-piller
 • venös tromboembolism
 • levonorgestrel
 • läkemedel
 • läkemedelsverket
 • socialstyrelsen
 • rekommendation
 • behandling
 • användning
 • förskrivning
 • risk
 • nytta
 • biverkningar
 • stroke

Regioner

 • Uppsala

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Kontakter

Pär-Anders Jonsgården

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018 -18 36 33

Therese Smedberg

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsenheten 018-17 46 31