Gå direkt till innehåll
Jais arkitekter och Landén Krantz arkitekter går samman i nytt bolag.

Pressmeddelande -

Jais arkitekter och Landén Krantz arkitekter går samman i nytt bolag.

Efter flera års givande samarbete går Jais arkitekter och Landén Krantz arkitekter nu samman i ett nytt gemensamt bolag under namnet Jais Landén Krantz arkitekter. Sammanslagningen av dessa båda bolags spetskompetenser i ett nytt starkt arkitektkontor skapar möjligheter att ännu bättre möta kunders behov och hantera hela byggprocessen, från stadsplanering och idéskisser till byggprojektering och inredning.

”Vi har gemensamma värderingar på hur arkitektarbetet ska bedrivas för att nå bästa möjliga resultat och vill tillsammans driva projekten från första skiss till färdigt projekt. Denna sammanslagning ger oss en bred och stark bas för en stor variation av uppdrag och vi ser fram emot att arbeta tillsammans” säger Nisse Landén som är det nya bolagets VD.

Jais Arkitekter och Landén Krantz arkitekter har båda en framskjuten position inom respektive marknadssegment.

Jais arkitekter startades redan 1957 och har koncentrerat sig på större projekt inom alla kategorier, t.ex ett tiotal stora universitetskomplex i södra delen av landet. Utöver detta har firman under senare år också ritat ett flertal större hotell såsom SeaU i Helsingborg , samt jobbat med handel och kommersiella fastigheter, bl.a omdaningen av hela Mobilia-området i Malmö. En tung del av Jais produktion har legat på bostadssidan där jobben sträckt sig från stadsplanering till färdigprojektering av flerbostadshus och radhus samt även markplanering. Genom åren har Jais arkitekter mottagit ett antal utmärkelser för hög arkitektonisk kvalitet och har bl.a belönats med både Kasper Salin-priset och Stadsbyggnadspriset i Malmö, Lund och Växjö.

Landén Krantz arkitekter startades 2015 och har med stor framgång framförallt koncentrerat sig på kontor och inredning. Landén Krantz vann i år både det prestigefyllda priset för ”Årets snyggaste kontor” och Lunds stadsbyggnadspris med Axis Communications nya kontor i Lund, men har förutom kontor även många andra typer av uppdrag, såsom ombyggnadsprojekt och nyproduktion av bostäder. Uppdragsvolymen kommer i nuläget huvudsakligen från den kommersiella sidan.

Kännetecknande för de båda bolagen som ingår i sammanslagningen är ett stort personligt engagemang i projekten i tät dialog med kunden. Arkitektkontoren drivs av viljan att i varje projekt skapa god arkitektur utifrån idén om att ”delen bygger helheten”, d.v.s att alla ingående komponenter, från stadsplan till inredning, skall samverka för bästa möjliga resultat utifrån en övergripande idé.

Jais Landén Krantz arkitekter har redan nu många spännande uppdrag framför sig, såsom t.ex ett bostadsprojekt i Malmö, ett stort nytt kontorshus i Lund, ett kulturhus i Höganäs, ett hotell i Trelleborg, flera ombyggnads- och kontorsinredningsprojekt och ett nytt stort projekt för Akademiska hus och Lunds universitetet

Jais Landén Krantz arkitekter kommer fortsatt ha kontor i Lund och Helsingborg med 20 st anställda arkitekter och inredningsarkitekter. Bolaget ägs av Nisse Landén, Jakob Peetre, Mats White, Lotta Landén och Åsa Krantz.

.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jais Arkitekter arbetar med alla typer av projekt inom arkitektur och stadsbyggnad, från första idéskiss via alla skeden fram till bygghandlingar och uppföljning på byggarbetsplatsen. Vår grundidé är att vi ska behärska hela spektret från stadsplan till byggdetalj. Kontoret besitter därför en stor och bred samlad kompetens vilket gör att vi med professionalism kan hantera alla slags arkitektuppgifter och byggnadsprojekt av mycket varierande sort, innehåll och skala. Vi har genomfört ett stort antal uppdrag gällande hotell, kongress, undervisningsbyggnader för universitet och högskola, kontor, bostäder, handel och byggnader för kulturverksamhet samt stadsplanering. Vi har lång erfarenhet av olika typer av nybyggnation men arbetar även ofta med projekt som innefattar äldre kulturhistoriskt värdefull miljö tillsammans med nybyggnationer.
Vi har erhållit ett flertal utmärkelser för hög arkitektonisk kvalitet, med stadsbyggnadspriser i Malmö, Lund, Landskrona och Växjö för olika typer av projekt.

Presskontakt

Nisse Landén

Nisse Landén

VD, arkitekt SAR/MSA 070 827 05 72

Välkommen till Jais Landén Krantz arkitekter AB!

Jais Landén Krantz arkitekter består av 20 st engagerade och kompetenta arkitekter och inredningsarkitekter och har kontor i Lund och Helsingborg.

Jais Landén Krantz arkitekter AB