Gå direkt till innehåll
Foto: Åke E:son Lindman
Foto: Åke E:son Lindman

Pressmeddelande -

Landén Krantz arkitekter har ritat Kraftringens kontor där nytänkande och hållbarhet genomsyrar miljön.

Ett hus med dålig funktionalitet har omvandlats till en väl fungerande och inspirerande arbetsplats med plats för framtiden. Nytänkande och hållbarhetsarbete genomsyrar miljön i Kraftringens nya kontor som har anpassats för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi.

Huvudkontoret på Råbyvägen i Lund har genomgått en invändig renovering under 2018 för att anpassas till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Landén Krantz arkitekter har som inredningsarkitekter arbetat med planlösningar, materialval samt ritat fast och lös inredning. Horisont Arkitekter är arkitekter för ombyggnaden av själva byggnaden.

Huset är uppfört 2008 och har två våningsplan där det tidigare var cellkontor, ett källarplan samt ett installationsplan, totalt ca 4 000 m2.

Målsättningen har varit att skapa en inspirerande och funktionell arbetsplats med ambitioner om att huset skall utstråla tankar runt framtidens energi. I utemiljön finns utearbetsplatser. Det finns solcellspaneler på kontorets tak. Interiörens karaktär är förstärkt med ljuddesign. IT-strukturen stöder väl arbetssättet.

Inredningen är i vissa delar återanvänd och i andra delar ny.

Ett centralt torg i mitten av lokalen är den centrala mötesplatsen. Kontoret är indelat i olika zoner - sol, jord vind och vatten. Dessa zoner är även en del av det aktivitetsbaserade arbetssättet.

Kontaktperson: Lotta Landén arkitekt SAR/MSA, Landén Krantz arkitekter

www.landenkrantz.com

lotta@landenkrantz.com, telefon +46 704 414343

Kategorier


Landén Krantz arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor – från bostäder och kommersiella byggnader till inredning och formgivning.
Målsättningen är att skapa hållbara miljöer som skapar långsiktigt värde och konkurrensfördelar för våra kunder.
Vårt mål är att på bästa sätt förstå våra kunders verksamhet, behov och visioner för att sedan genom arkitektur och inredning skapa effektiva funktioner som uttrycker varumärket och identiteten på bästa sätt.
Detta gör vi med stort engagemang och i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.

Presskontakt

Lotta Landén

Lotta Landén

Arkitekt SAR/MSA 0704-414343

Välkommen till Jais Landén Krantz arkitekter AB!

Jais Landén Krantz arkitekter består av 20 st engagerade och kompetenta arkitekter och inredningsarkitekter och har kontor i Lund och Helsingborg.

Jais Landén Krantz arkitekter AB