Gå direkt till innehåll
Foto: Felix Gerlach
Foto: Felix Gerlach

Pressmeddelande -

Landén Krantz arkitekter tilldelas Lunds stadsbyggnadspris tillsammans med Axis Communications och Fojab.

Hållbarhet, estetik och människan i fokus när Landén Krantz arkitekter, tillsammans med Axis och Fojab, tilldelas Lunds stadsbyggnadspris för sitt arbete med Axis Communications nya huvudkontor. Priset delades ut på Lunds stadsbyggnadsdag den 10 mars.

I september 2020 flyttade Axis Communications in i sitt nya huvudkontor, som på

42 000 kvm inrymmer både gemensamma utrymmen och arbetsplatser för ca 1300 anställda. Landén Krantz arkitekter har varit med från projektets start och har som inredningsarkitekter arbetat med lokalprogram, planlösningar, materialval och både fast och lös inredning. Fojab har ritat byggnaden och utemiljön. Light Bureau har tagit fram belysningskonceptet.

Det nya huvudkontoret är en mötesplats – en hub – för alla anställda. Den öppna och ljusa entréhallen fungerar som företagets vardagsrum med externa konferensrum, café och restaurang där det serveras gemensam fika varje morgon. Fyra trapphus leder upp till arbetsytorna och en skylounge som är öppen för alla medarbetare.

Mötesytorna är strategiskt placerade och varje kontorsplan har ett gemensamt pausrum med härlig utsikt över Lund med omnejd, för spontana möten och avkoppling. Mötas kan man också göra ute på någon av takterrasserna, eller på innergården där det finns glasskrivtavlor för att möjliggöra utemöten. Arbetsplatserna är förlagda i enskilda rum, teamytor och mindre kontorslandskap med god tillgänglighet till samtalsrum och projektrum.

Hållbarhet och god arbetsmiljö har varit en ledstjärna i projektet. Materialval och lösningar är genomgående gjorda med utgångspunkt från miljömässigt kloka val, god kvalitet till bra pris och en omsorg om de anställdas bästa. Fönstren i arbetsytorna är öppningsbara och det massiva trägolvet ger harmoni. I kontorslandskap och interna mötesrum ligger textilmattor av hög kvalitet och i entréhallen svensk kalksten. Belysningen är varierad och behaglig. De träbeklädda väggarna bidrar till den goda akustiken.

Axis grafiska profil och kulörer känns igen i inredningen och är fritt tolkade till ett tema för varje våningsplan. Inredningen är ljus och skandinavisk med en öppen och välkomnande atmosfär som speglar Axis företagskultur. Vid val av material, kulörer och möbler har ambitionen varit att arbeta med tidlös design som ska hålla under en lång tid framöver och samtidigt skapa en miljö som är inspirerande och kreativ.

- Samarbetet mellan beställare, inredningsarkitekter och husarkitekter har varit mycket gott hela vägen och vi är stolta över resultatet. Vi är så glada över att vårt gemensamma arbete har uppmärksammats och det är mycket hedrande att vi får ta emot detta pris, säger Åsa Krantz på Landén Krantz arkitekter.

Juryns motivering

En ny mäktig byggnad har tagit plats i Lund. Byggnaden markerar porten till Ideons företagsområde och utgör i sin vita högresta gestalt ännu ett landmärke i staden. Symbolvärdet av att ett viktigt huvudkontor placeras här är betydelsefullt för den stadsutveckling som pågår i Lund. Med stor skicklighet har arkitekterna hanterat gestaltningen av en stor byggnadsvolym genom grafisk fasadutformning och väl

balanserat volymspel, något som tål att upplevas på både nära och långt håll.

I sitt inre bjuder byggnaden på inspirerande och förebildliga kontorsmiljöer. Känslan

av värme och mänsklighet genomsyrar utförandet där flexibilitet, hållbarhet och trivsel

präglar varje detalj. Ett så väl genomfört projekt kräver ett kreativt samarbete mellan beställare och arkitekter, där hög ambitionsnivå och gemensam målbild borgar för ett vackert och funktionellt slutresultat. Årets pristagare har tillsammans lyckats möta denna utmaning.

Varma gratulationer till Axis Communications, Fojab arkitekter samt Landén Krantz arkitekter!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Landén Krantz arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor – från bostäder och kommersiella byggnader till inredning och formgivning.
Målsättningen är att skapa hållbara miljöer som skapar långsiktigt värde och konkurrensfördelar för våra kunder.
Vårt mål är att på bästa sätt förstå våra kunders verksamhet, behov och visioner för att sedan genom arkitektur och inredning skapa effektiva funktioner som uttrycker varumärket och identiteten på bästa sätt.
Detta gör vi med stort engagemang och i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.

Kontakter

Åsa Krantz

Åsa Krantz

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA 0733-969631

Relaterat innehåll

Välkommen till Jais Landén Krantz arkitekter AB!

Jais Landén Krantz arkitekter består av 20 st engagerade och kompetenta arkitekter och inredningsarkitekter och har kontor i Lund och Helsingborg.

Jais Landén Krantz arkitekter AB