Gå direkt till innehåll
Landskapslaget har blivit utvalt att delta i tävlingen om Stockholms centralstationsområde

Pressmeddelande -

Landskapslaget har blivit utvalt att delta i tävlingen om Stockholms centralstationsområde

Statsutvecklingsprojektet Centralstaden har skapat ett stort internationellt intresse och nu inleds nästa steg i planprocessen. Tillsammans med fem andra aktörer utgör Landskapslaget ett av de arkitektteam som har gått vidare till nästa steg i den komplexa och spännande uppgiften att forma en ny del av city.

Jernhusen är ägare till Centralstationen och det kommande projektet innebär att området kommer att överdäckas och bebyggas vilket möjliggör nya arbetsplatser och bostäder. Ett femtiotal arkitektteam anmälde sitt intresse varav fyra team valdes ut till det parallella arkitektuppdraget. Arkitektteamet, Landskapslaget + KCAP + Neutelings Riedijk Architects + Arcadis + Ahrbom & Partner + Iterio, är stolta över att ha blivit en av de utvalda som ska ge förslag på bland annat den övergripande gestaltningen.

  • - Det är ett oerhört spännande och komplext projekt som innefattar en noggrann förståelse för de olika utmaningarna som finns i struktur och funktioner, säger Emily Wade, landskapsarkitekt på Landskapslaget.

Teamen har valts ut av en bedömningsgrupp bestående av representanter från bland andra Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket.

För mer information och detaljer hänvisar vi till pressmeddelandet från vår samarbetspartner KCAP.

"Finalists for the Stockholm Central Station redevelopment" >>>

Ämnen

Kategorier

Regioner


Landskapslaget är ett av Sveriges största fristående landskapsarkitektkontor. Med våra olika arkitektkompetenser arbetar vi med allt mellan husen – stadsbyggnad och landskapsarkitektur, för utveckling av staden som funktionell och attraktiv livsmiljö. Kontoret har mer än 40 års erfarenhet, består av drygt 40 medarbetare och ägs av fyra delägare. Kontor vid Södermalmsallén, Stockholm

Presskontakt

Karin Lekberg

Karin Lekberg

Presskontakt Kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och social hållbarhet, kommunikationsansvarig 08-525 240 69
Lovisa Kastman

Lovisa Kastman

Presskontakt Kommunikatör 08-400 278 09

Landskapsarkitektur och stadsbyggnad

Landskapslaget är ett av Sveriges största fristående kontor inom landskapsarkitektur, stadsbyggnad och samhällsplanering. De gestaltar livsmiljöer utifrån ett socialekologiskt synsätt med extra fokus på det rumsliga i relation till det sociala och ekologiska. Deras filosofi och mission att sätta ”det allmänna först” handlar om att skapa värden som alla kan tjäna på. Företaget som bildades 1973, har idag ca 50 medarbetare och är baserade på Södermalm i Stockholm.

Landskapslaget
Södermalmsallén 12-14
11863 Stockholm
Sweden