Pressmeddelande -

Landskrona stad säger ja till kameraövervakning på Pågatågen

Kommunstyrelsen sade idag ja till att Skånetrafiken inför kameraövervakning på Pågatågen som passerar Landskrona. Skånetrafikens ansökan om att få införa kameraövervakning på Pågatågen har lämnats in till Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har i sin tur bett samtliga berörda kommuner att lämna sina synpunkter på ansökan i ett remissförfarande.

– Vi gör bedömningen att Skånetrafiken har ett befogat intresse av att få använda kameraövervakning för att förebygga brott och förhindra olyckor, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

I remissvaret till Länsstyrelsen har kommunstyrelsen haft att väga ökad trygghet och säkerhet hos resenärer, lokförare, tågvärdar och övrig personal mot integritetsintresset att inte bli filmad på offentlig plats.

Kommunstyrelsen var enig i bedömningen att trygghetsaspekterna i det här fallet väger tyngre än integritetsintresset.

För vidare frågor, kontakta:
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (FP), tfn 0733-47 31 60

Relaterade länkar

Ämnen

  • Säkerhet

Regioner

  • Landskrona

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Presskontakt

Josefin Berglund

Presskontakt Kommunikatör 0418-47 00 69