Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Med anledning av Haldex varsel av personal vid anläggningen i Landskrona

Haldex meddelade under eftermiddagen idag att 105 personer varslas, samt att antalet konsulter, inhyrd personal och visstidsanställda ska minska, vid anläggningen i Landskrona. Anledning uppges bland annat vara anpassning av kostnadsstrukturen till en vikande efterfrågan.

- Från kommunledningens sida kommer jag omgående att kalla till ett möte med företrädare för Vuxenförvaltningens Kompetensforum och Arbetsförmedlingen, dit även företrädare för Haldex kommer att inbjudas. Min avsikt är att vi ska diskutera vilka insatser vi kan göra, gemensamt och var för sig, för de personer som berörs, säger Peter Billquist, kommunchef.

- Jag kommer även att be den kommunala organisationen att närmare undersöka hur många hushåll i Landskrona kommun som berörs av varslet, att ta fram förslag på vad som kan göras för att bistå dem och även ge förslag på vilka samarbetspartners som kan sökas för att så snabbt som möjligt få berörda personer i arbete igen.

- I förlängningen måste Landskronas näringsliv bli mer differentierat för att minimera effekterna när händelser som denna uppstår. Därför är näringslivet ett av de områden som vi långsiktigt prioriterar att arbeta med, avslutar Peter Billquist.

 Peter Billquist, Kommunchef, 0418-47 32 00

Ämnen

Regioner


Landskrona växer. Staden har ett attraktivt läge mitt i Öresundsregionen och fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg, och att resa till Köpenhamn tar bara en timme.

Kontakter

Maria André

Presskontakt Pressansvarig Landskrona stad 0709-470069

Anna Classon

Presskontakt Chef för Tillväxt och Kommunikation Landskrona stad 0709-47 00 80

Nina Persson Kerr

Presskontakt Enhetschef kommunikation Landskrona stad 0418-47 35 45

Landskrona – staden mitt i Öresundsregionen

Landskrona växer. Staden har ett attraktivt läge mitt i Öresundsregionen och fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg, och att resa till Köpenhamn tar bara en timme.