Pressmeddelande -

Arbetslösa ungdomar oroar sig över privatekonomin

Mer än varannan svensk oroar sig över att inte privatekonomin ska gå ihop och oron är störst bland ungdomar. I åldergruppen 16-29 år uppger 64 procent att de oroar sig över detta. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. - Arbetslösheten bland ungdomar har ökat. Det tror jag är den viktigaste orsaken till att många ungdomar oroar sig över privatekonomin. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård. Många ungdomar har svårt att överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden. De tvingas ta tillfälliga jobb och saknar därmed en stabil privatekonomisk grund, säger Länsförsäkringars privatekonom, Elisabeth Hedmark. Sett till hela befolkningen har oron över privatekonomin ökat från 51 till 53 procent sedan 2002. Det är ungdomarna och kvinnorna som oroar sig mest. Undersökningen visar också att den största ökningen skett i åldersgruppen 45-69 år. Där ökar oron från 40 till 46 procent. Enlig statistik från AMS ökade arbetslösheten för samtliga åldersgrupper under november 2003. Ökningen är störst bland ungdomar. Sista november var 58 000 ungdomar utan ett arbete, vilket är 8 000 fler än för ett år sedan. Om undersökningen Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Movement Research & Consulting AB. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=33262 För ytterligare information, kontakta: Elisabeth Hedmark Privatekonom Länsförsäkringar 08-588 455 03 elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se 073-920 01 90 Mikael Östlund 08-588 418 50 Informationschef Länsförsäkringar Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 2,8 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 130 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans