Pressmeddelande -

Bolånebarometer vår 2006: Stora regionala skillnader i bolånekundernas val av bindningstider

Över 93 procent av bolånekunderna i Kronoberg väljer helst tremånadersränta. Gotlänningarna toppar listan över dem som binder på ett år och Skaraborgarna är helt ohotade i toppen bland dem som binder på tio år. Det visar Länsförsäkringars Bolånebarometer som är en sammanställning över hur Länsförsäkringars bolånekunder väljer bindningstider. – De rörliga lånen är de mest populära och andelen har ökat sedan årsskiftet med 14 procentenheter. Från 54 till 68 procent. Men de regionala skillnaderna är stora. Det finns inget generellt samband mellan prisbild och bindningstider, därför verkar det vara en attitydfråga hur man väljer, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom. Sett till hela landet är det bindningstider på tre månader, två år, tre år och fem år som är mest populära. Intressanta lokala skillnader är att över 7 procent i Skaraborg har bundit på tio år, snittet är drygt 1,5 procent. Nära 12 procent av gotlänningarna har bundit på ett år. Där är snittet drygt 2 procent. – Ränteläget är så pass lågt att hushållen inte verkar känna någon större oro för sina ränteåtaganden, även om Riksbanken väntas fortsätta att höja räntan under året. Det ser ut som om kunderna gör en korrekt analys då risken för att räntorna kommer att stiga dramatiskt har minskat i och med den förändrade penningpolitiken. Med andra ord är risken att ligga rörligt inte lika stor idag som tidigare. Men om ett år ligger sannolikt reporäntan cirka en procentenhet högre än idag, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom. Bindningstider över tid, andel i procent: [Removed graphics] För ytterligare information kontakta: Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom 08-588 455 03, 073-920 01 90 Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom 08-588 419 68, 073-964 19 68 Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99, 073-96 414 99 Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans