Pressmeddelande -

Första delmålet nått i Länsförsäkringar ABs effektiviseringsprogram: Kostnaderna har minskat med 490 Mkr och antalet medarbetare med 14 procent

Styrelsen för Länsförsäkringar AB beslutade i december 2001 om ett effektiviserings-program syftande till kraftigt sänkta kostnader och ökad effektivitet. Idag vid styrelsemöte redovisades att det första etappmålet är nått: Under föregående år minskade kostnaderna i koncernen med 488 miljoner kronor. Driftskostnaderna i livbolaget minskade med 241 Mkr, IT-kostnaderna minskade med 180 Mkr och driftskostnaderna i sakförsäkringsrörelsen med 67 Mkr. Antalet anställda minskade med 194 heltidstjänster motsvarande cirka 10 procent. Driftskostnadsprocenten förbättrades och uppgick till 19 (24 procent). Kostnadsreduceringarna och effektiviseringarna inom Länsförsäkringar AB-koncernen fortsätter under 2004: Den prognos som presenterades för styrelsen idag visade att antalet anställda vid kommande årsskifte beräknas uppgå till cirka 1 600 att jämföras med 1 952 i januari 2002, vilket motsvarar en minskning med 17 procent. Driftskostnaderna inom livverksamheten har per maj minskat med knappt 100 Mkr. Driftskostnadsprocenten inom sakförsäkringsrörelsen har för samma tidsperiod ytterligare förbättrats och uppgår nu till 15,9 procent. – Styrelsen för Länsförsäkringar AB konstaterar att det första etappmålet nu är nått. Nästa etappmål är att bolaget inom alla områden ska ha kostnader som är lägre än de bolag som vi löpande jämför oss med. Målet är naturligtvis att vara det mest effektiva bank- och försäkringsbolaget i Sverige, säger styrelsens ordförande Hans Jonsson. – När vi såg att vi skulle nå etappmålet beslutade styrelsen att utbetala en gratifikation till medarbetarna om 12 000 kronor före skatt och som belastar första halvårets resultat med 18,7 Mkr. Det är en naturlig åtgärd för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att tacka samtliga medarbetare för utomordentliga insatser med att öka effektiviteten i varje krona som våra kunder betalar in för skydd och sparande, säger Hans Jonsson. Länsförsäkringar ABs bonusprogram ger de chefer som rapporterar till koncernchefen möjlighet till två månadslöner om de uppfyller samtliga punkter i sina målkontrakt. Dessa medarbetare omfattas ej av gratifikationen. För ytterligare information kontakta: Mikael Östlund 070-553 12 82 Informationschef Länsförsäkringar AB mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans