Pressmeddelande -

Kunderna säger ja till att ombilda Länsförsäkringars livförsäkringsaktiebolag till vinstutdelande

Kunderna i Länsförsäkringar Liv säger ja till förslaget att ombilda Länsförsäkringar Liv till ett vinstutdelande livförsäkringsbolag. Av de kunder som deltog i omröstningen röstade 80 procent ja till en ombildning och 20 procent röstade nej. Av det totala antalet kunder var andelen som röstade nej 3,7 procent. Därmed är de formella kraven uppfyllda för att kunna lämna in en ansökan till Finansinspektionen om en ombildning till ett vinstutdelande livförsäkringsbolag.

- Kunderna visar ännu en gång stort förtroende för Länsförsäkringar genom att säga ett tydligt ja till ett ombildat och vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Förtroendet tror vi bottnar i att Länsförsäkringar inte har någon annan uppdragsgivare än kunderna och att vi i den rollen lever upp till deras förväntningar. I denna fråga tycks kunderna uppskatta ökad tydlighet, ökad trygghet och den möjlighet till en ökad avkastning som uppstår när ägarna gör ett kapitaltillskott i samband med ombildningen, säger Jörgen Svensson, VD i Länsförsäkringar Liv.

Nästa steg i arbetet med att ombilda till ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag är att ägaren Länsförsäkringar AB på extra bolagsstämma i december 2008 beslutar i frågan och att styrelsen för Länsförsäkringar Liv lämnar in en ansökan till Finansinspektionen. Ombildning kan tidigast ske den 1 januari 2010.

Omröstningen har pågått mellan den 8 september och den 29 oktober, 692 000 kunder var röstberättigade. 20 procent av kunderna använde rösträtten.

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB, som ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 406 08, 073-96 406 08
E-post: jorgen.svensson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Ämnen

  • Ekonomi, finans