Pressmeddelande -

Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder

Enligt en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har Länsförsäkringar för fjärde gången de mest nöjda bankkunderna på privatmarknaden. Länsförsäkringar får betyget 77,9 vilket kan jämföras med snittet för hela branschen som hamnar på 71,8.

- Vår lokala närvaro och det personliga mötet är ett vinnande koncept, precis som det är inom liv- och sakförsäkring, säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank.

I SKI mäts och analyseras ett antal aspekter på kundrelationen till banken. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet, nöjdhet och lojalitet. Länsförsäkringar ligger högre än konkurrenterna på samtliga av de mätta aspekterna.

- Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna inom bank och försäkring genom att tillfredsställa våra kunders behov och förenkla deras vardag. Att återigen få den här utmärkelsen är oerhört glädjande och sporrar oss samtidigt till att bli ännu bättre, säger Mats Ericsson.

Om undersökningen:
Intervjuerna för SKI genomfördes under perioden 18 augusti till 25 september 2008.

För ytterligare information kontakta:

Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank
08-588 409 63, 073-96 409 63

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Ämnen

  • Ekonomi, finans