Pressmeddelande -

Länsförsäkringar Liv fortsätter som ömsesidigt drivet bolag och höjer återbäringsräntan

Länsförsäkringar AB har beslutat att inte gå vidare med de tidigare planerna på att ombilda Länsförsäkringar Liv till ett så kallat vinstutdelande livförsäkringsbolag.

– Vår avsikt med den planerade ombildningen var att ytterligare förbättra möjligheterna för kunderna att få ett tryggt sparande med en långsiktigt hög avkastning. När vi nu summerar läget står det klart att en ombildning på rimliga villkor för livbolagets kunder eller för Länsförsäkringar inte längre är möjlig under överskådlig tid, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

Sedan arbetet med ombildningen inleddes har framförallt de yttre förutsättningarna förändrats. I dagsläget finns till exempel flera oklarheter kring EUs förändrade regler och Solvens II för försäkringsbolag och mycket tyder på att en ombildning kommer att försvåras. Regeringen har också tillsatt en utredning för att bland annat utreda hur reglerna för ombildning kan göras tydligare och det kan förändra förutsättningarna ytterligare. Att regelverket kring ombildningar är svårtolkat blev tydligt under Länsförsäkringars ombildningsarbete.

– Vi fortsätter självklart arbetet med att utveckla Länsförsäkringar Liv och den service vi erbjuder våra kunder även nu när ombildningen inte blir av. Målet är alltid att kunna erbjuda bästa möjliga avkastning och därför känns det roligt att kunna meddela att vi från 1 juni höjer återbäringsräntan från fem till sju procent, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Liv har under de senaste tio åren haft en avkastning och en återbäringsränta som tillhör det absoluta toppskiktet. Beslutet att nu höja återbäringsräntan från fem till sju procent, före skatt och avgifter, är ett resultat av bolagets finansiella styrka.

För mer information vänligen kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, 073-964 11 15
Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv, 073-964 06 08
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Ämnen

  • Ekonomi, finans