Pressmeddelande -

Länsförsäkringar vässar med kända kvinnliga näringslivsprofiler

På Länsförsäkringars bolagsstämma i Uppsala idag har tidigare vd:n och styrelseordföranden i Banco Fonder Kajsa Lindståhl och ekonomie doktor Carina Holmberg valts in i Länsförsäkringar AB:s styrelse där också riksdagsledamoten Ann-Marie Pålsson sitter med sedan tidigare. Dessutom har tidigare vd:n för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö och Christer Villard, tidigare vd i Kaupthing Bank Sverige, valts in i styrelsen för Länsförsäkringar Bank. – Jag är fylld av förhoppningar inför framtiden genom dessa och andra personer som ledamöter i våra styrelser. Organisationen vässas nu ytterligare och breda kompetenser tillförs inom många områden som finansmarknad och näringsliv, säger Hans Jonsson, ordförande i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Livs styrelse blir en av branschens mest kompetenstunga. Där ingår bland andra Företagarnas vd Gunvor Engström, Timbrochefen Cecilia Stegö Chiló, professor Karl-Olof Hammarkvist, SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg för försäkringstagarföreningen samt Christina Ramberg, professor i handelsrätt. För ytterligare information kontakta: Hans Jonsson, ordförande Länsförsäkringar AB 073-964 15 72 hans.jonsson@lansforsakringar.se Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 073-964 14 99 dag.rosander@lansforsakringar.se Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans