Pressmeddelande -

LänsSpar hösten 2004: Nytt rekord för banksparande

Fler än någonsin tidigare väljer att spara på bankkonto. Dessutom vill två av tio öka sitt banksparande. Det visar LänsSpar hösten 2004, en undersökning om svenskarnas sparande och sparplaner som genomförs av Länsförsäkringar. 72 procent av svenskarna sparar idag på bankkonto. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan första LänsSpar sommaren 2000 då andelen var 64 procent. Dessutom planerar två av tio invånare att öka sitt sparande på bankkonto det kommande halvåret, en ökning med två procentenheter sedan LänsSpar våren 2004. – Med många osäkerhetsmoment i omvärlden och ett relativt färsk börsras i medvetandet väljer många banksparande. Man söker alltså ett tryggare sparande trots börsens successiva återhämtning de senaste åren, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom. De som har en inkomst på över 30 000 kronor i månaden väljer i högre utsträckning än tidigare att spara på bankkonto, de tror dock på aktier som bästa sparform under de närmsta fem åren. Det är framförallt personer med låga inkomster eller låg ålder som tror att bankkonto är bäst som sparform på fem års sikt. Fler resultat från LänsSpar hösten 2004: • 66 procent av svenskarna sparar i fonder. 55 procent av dem som sparar i fonder har aktiefonder, 40 procent har blandfonder och 29 procent har räntefonder. • 35 procent sparar i aktier. 13 procent vill öka sitt aktiesparande, i LänsSpar våren 2004 var andelen 17 procent. • 14 procent vill öka sparandet i aktiefonder, i LänsSpar våren 2004 var det 19 procent. • 9 procent vill öka sparandet i blandfonder, i LänsSpar våren 2004 var det 13 procent. • På fem år sikt tror 32 procent att fonder är den bästa sparformen. • 24 procent tror att aktier är bäst på fem års sikt, medan 13 procent tror mest på bankkonto som långsiktig sparform. Om LänsSpar LänsSpar är en undersökning om svenskarnas sparande idag och deras sparplaner för framtiden. Undersökningen tar dels upp svenskarnas attityder till sitt framtida sparande, dels omfattar den både riket i stort och varje enskilt län. Undersökningen ger en bild av utvecklingen i hela landet, i samtliga län samt visar skillnader mellan länen. LänsSpar görs av Länsförsäkringar två gånger per år. Undersökningen har genomförts sedan år 2000 och höstens undersökning är den nionde i ordningen. Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år har telefonintervjuats med hjälp av Movement Research & Consulting AB under perioden 23 augusti till den 12 september 2004. Riksrapporten för LänsSpar hösten 2004 bifogas till denna pressinformation. Du hittar samtliga rapporter på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information kontakta: Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar 08-588 455 03 elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se 073-920 01 90 Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans