Pressmeddelande -

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll


Över 60 procent av landets sambopar har inte diskuterat hur de vill att ekonomin ska bli om de skulle separera eller om någon avlider. Ännu färre har ordnat med de juridiska dokument som kan behövas. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Att inte se över ekonomin kan innebära en orättvis fördelning vid separation eller stora ekonomiska svårigheter för den som blir kvar om sambon dör.

– Många känner inte alls till de ekonomiska konsekvenserna vid en separation eller ett dödsfall, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom. Bland annat kan det bli så att den efterlevande sambon måste flytta från bostaden för att den avlidnes föräldrar eller syskon ska få sitt arv. Det beror på att sambor inte ärver varandra om inte ett testamente har skrivits.

Ungefär 40 procent av alla par som bor tillsammans är sambor. Men endast 35 procent har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska bli om de skulle separera eller om någon av dem avlider. Av dem som svarat att de inte diskuterat frågan uppger 60 procent att de inte tänkt på att de behöver göra det. 11 procent säger att anledningen är att ämnet är tråkigt, och att de inte vill tänka på separation eller dödsfall.

– Risken är stor att många sambopar inte sätter sig in i frågan förrän det är för sent, fortsätter Elisabeth Hedmark. Bostaden är ofta en stor investering och vid en separation kan det medföra oväntade konsekvenser. Även om den ena sambon har betalat den större delen av bostaden som köptes för att användas gemensamt och även står som ägare, kan det innebära att bostadens värde ska delas lika vid en separation.

Det är stora skillnader mellan länen. I topp ligger Hallands län där 49 procent uppger att de pratat igenom ekonomin, medan boende i Västerbottens län och Gotlands län hamnar sist. Där har endast 23 procent svarat att de diskuterat ekonomin.

Av dem som talat igenom vad som ska hända med ekonomin om de skulle separera eller avlida har knappt hälften ordnat med juridiska papper såsom testamente eller samboavtal.


Läs mer i rapporten ”Trygg som sambo” författad av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Några tips ur rapporten:
• Det kan vara viktigt att båda parter lånar lika mycket vid ett bostadslån.
• Sambor ärver inte varandra om det inte finns testamente.
• Den ekonomiskt svagare parten kan missgynnas av att vara sambo.
• Barn får alltid ut sin laglott även om testamente har skrivits.
• Fördela de löpande utgifterna så lika som möjligt.


Fakta om undersökningen
Under perioden 18 augusti t o m 16 september telefonintervjuades 4 770 personer mellan 16 och 69 år på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågorna ställdes till personer som var sambor. Bakgrundsfrågor var kön, ålder, hushållsinkomst och län. Telefonintervjuerna genomfördes av PFM Research i Sverige AB.

Frågor som ställdes:
Har du och din partner pratat igenom hur ni vill att ekonomin ska bli ifall ni separerar eller någon av er avlider?
Har ni ordnat med juridiska papper som testamente och/eller samboavtal som eventuellt behöver skrivas?
Varför har ni inte talat igenom hur ekonomin ska bli ifall ni separerar eller någon av er avlider?

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon: 073- 96 419 69
E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Ämnen

  • Ekonomi, finans