Pressmeddelande -

Oförutsedda utgifter slår hårt mot hushållskassan

Drygt tre av tio hushåll klarar inte en oförutsedd utgift på 10 000 kronor utan att det märkbart påverkar ekonomin. Och hälften uppger att de inte klarar en extrautgift på 20 000 kronor. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Under det senaste året har bolåneräntorna varit historiskt låga. Detta tillsammans med skattesänkningar har gjort att de flesta hushåll har fått mer över i plånboken. Ändå är akuta ekonomiska utlägg ett problem för många hushåll.

Nästan ett av fyra hushåll uppger att de har svårt att klara en oförutsedd utgift på 5 000 kronor. Och drygt tre av tio skulle idag ha svårt att klara ett oväntat utlägg på 10 000 kronor. Hälften av hushållen uppger att de inte skulle kunna hantera en extrautgift på 20 000 kronor.

– Att så pass många inte klarar en oväntad kostnad i storleken 5 000 kronor är oroande. Det verkar som om tillskottet som många hushåll har fått till stor del har gått till konsumtion istället för sparande, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Den sociala situationen påverkar stort. Bland dem som är sambo eller gifta med hemmavarande barn svarar knappt två av tio att de inte klarar ett oplanerat utlägg på 5 000 kronor. Sämst förutsättningar har ensamstående med hemmavarande barn, där mer än hälften inte klarar en oplanerad utgift på 5 000 kronor.

– Generellt har ensamstående med barn en tuff ekonomisk situation, fortsätter Elisabeth Hedmark. En lön ska räcka till hela hushållet och därför är det också svårare att spara ihop till en bra buffert.

Variationer mellan länen finns. I Hallands län svarar 26 procent av hushållen att de inte klarar en extrautgift på 10 000 kronor, medan det i Södermanlands län är runt 40 procent som uppger att de inte klarar den summan.

– Alla har behov av en buffert men hur stor den ska vara skiljer sig åt beroende på boendeform, antal familjemedlemmar och hur ekonomin ser ut. En utgångspunkt är att bygga upp en buffert på mellan en och två månadslöner. Ett vanligt sparkonto är oftast det bästa alternativet att använda. Där kommer du lätt åt pengarna och riskerar inte att värdet sjunker, avslutar Elisabeth Hedmark.

Om undersökningen: Mellan 17 januari och 23 februari 2010 telefonintervjuades ett slumpmässigt urval om 2 339 personer mellan 25 och 65 år på uppdrag av Länsförsäkringar. Telefonintervjuerna genomfördes av PFM Research i Sverige AB. Bakgrundsfrågor var kön, ålder, social situation och inkomst.

Frågorna som ställdes var: Skulle du/ditt hushåll klara av en oförutsedd utgift på 5 000 kr/10 000 kr/20 000 kr, utan att det märkbart påverkar din privatekonomi?

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar, 073-96 419 69, E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Ämnen

  • Ekonomi, finans