Pressmeddelande -

Privatekonomin 2011 och tips och råd inför årsskiftet

Regeringen kommer inte med några större förändringar som påverkar privatekonomin under nästa år. Men skattesänkningar till pensionärer och höjt studiemedel är ett par förbättringar. Det negativa för plånboken är kommande räntehöjningar för alla med rörliga bolån.

Några förändringar under nästa år:

 • Skattesänkning för pensionärer

En tredje skattesänkning för pensionärer över 65 år införs nästa år genom höjt grundavdrag. Men samtidigt kommer utbetalad pension att sänkas, vilket innebär att nettobeloppet hamnar på ungefär samma nivå som i år. Men garantipensionärer, de med lägst pension, får cirka 200 kronor mer per månad efter skatt.

 • Höjt studiemedel för studenter

För studenter höjs studiemedlet från och med andra halvåret 2011 med 116 kronor per vecka. Bidragsdelen höjs med 40 kronor och lånedelen höjs med resterande belopp.

 • Hyreshöjning för hyresgäster

Hyresgäster väntas få en hyreshöjning på runt 2 procent under nästa år.

 • Avdragen för RUT och ROT kommer att finnas kvar

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

 • Räntekostnader

Räntekostnaderna förväntas fortsätta att stiga under nästa år. Det kommer speciellt låntagare med rörlig ränta att märka av. Hur hög boräntan kommer att bli under nästa år är osäkert, men om räntehöjningen blir en procentenhet, ökar räntekostnaderna för ett miljonlån med cirka 600 kronor per månad efter skatteavdrag.

Privatekonomiska tips och råd inför årsskiftet:

Avsätt en timme innan årsskiftet för din privatekonomi

 • Innan julstressen blir för stor är det värt att ta en liten stund och se över privatekonomin. Det kan bli lönsamt. Har du exempelvis sålt fonder eller aktier har du möjlighet att kvitta vinst mot förlust. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst som görs samma år. Du kan inte skjuta upp kvittningen till kommande år.
 • Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. Det normalt högsta avdragsgilla beloppet för privatpersoner är 12 000 kronor. Om du saknar pensionsrätt i din anställning kan du få högre avdrag.
 • Kontrollera att varken du eller din partner får kapitalunderskott som överstiger 100 000 kronor. Över den gränsen är avdragseffekten bara 21 procent i stället för 30 procent. Om en annan fördelning behöver göras meddela banken så att rätt belopp redovisas i deklarationen. En förutsättning är att båda står för lånet.
 • Kontrollera skattejämkningen så att den överensstämmer med nästa års uppskattade räntekostnader. Den kan annars ligga för lågt nu när räntorna höjs.
 • Passa även på att se över ditt sparande och placeringen för din avtalspension och premiepension under ledigheten. Byt eventuellt till fonder som du tror kan ge högre avkastning i framtiden.
 • Försäkringarna på familjen behöver uppdateras då och då. Kontrollera att omfattningen är tillräcklig och att försäkringsbeloppen och förmånstagare är de rätta.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar, 073-964 19 69
E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50
E-post: press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

 

Ämnen

 • Ekonomi, finans