Pressmeddelande -

Rehabiliteringsplan saknas i vart fjärde företag

Var fjärde svenskt företag saknar beredskap för hantering av långtidssjukskrivna medarbetare. Detta trots att drygt vartannat företag har haft erfarenhet av långtidssjukskrivna medarbetare. De största problemen företagare upplever när medarbetare blir långtidssjukskrivna är att hitta ersättare/vikarie, störningar i det dagliga arbetet samt problem med att styra om arbetsuppgifter. Det säger 1 366 vd:ar i en ny undersökning från Länsförsäkringar. 48 procent av de svenska företagarna har haft en eller flera medarbetare långtidssjukskrivna under de senaste två åren. Trots detta saknar så många som 25 procent av företagarna beredskap utifall detta skulle ske, och ytterligare 32 procent säger sig endast ha en viss beredskap. 39 procent har god eller mycket god beredskap. – Det visar hur svåra sjukskrivningsfrågorna är. Huvudproblemet för de allra flesta företagare är att snabbt få tillbaks sin sjuka medarbetare i tjänst igen. Vi märker ett jättesug efter just rehabiliteringsförsäkringar, vilket är positivt för såväl individen som företaget, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef i Länsförsäkringar Uppsala. Erfarenheter av långtidssjukskrivna medarbetare skiljer sig också åt geografiskt. 43 procent av företagen i västra Sverige har haft långtidssjukskrivna medarbetare de senaste två åren, mot 51 procent av företagen i norra Sverige. – Det kan bero på att företagsstrukturen i norr ser annorlunda ut. Det är betydligt mer vanligt med sjukskrivningar i tillverkande företag än i tjänsteföretag, säger Mats Olausson. Se hela undersökningen på www.lansforsakringar.se/info eller bifogad fil. Om undersökningen: Totalt har 1 366 vd:ar eller ägare telefonintervjuats under perioden den 9-28 februari 2006 av Research International. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet är uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd. För ytterligare information kontakta: Mats Olausson, Företagsmarknadschef, Länsförsäkringar Uppsala 018-68 57 71, 070-63 907 71 mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99, 073-96 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans