Pressmeddelande -

Sex av tio vill ha fler lantbruk i Sverige

Över 60 procent av befolkningen vill se fler svenska lantbruk än det finns idag. Det är framförallt en fråga som ligger kvinnor eller personer med lite lägre inkomster varmt om hjärtat. Det visar en ny undersökning som Länsförsäkringar har genomfört.

- En levande landsbygd blir allt viktigare för oss svenskar. Till det kommer en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel och hänsynen till vår miljö. Undersökningen visar tydligt att dessa frågor blir allt viktigare för den svenska befolkningen, säger Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg.

På frågan om det bör finnas fler svenska lantbruk än det finns idag, svarar 61 procent att det bör finnas fler eller många fler. Om svaren delas upp mellan kvinnor och män svarar 67 procent av kvinnorna och 54 procent av männen att det bör finnas fler eller många fler lantbruk. Undersökningen visar även på skillnader i attityd mellan olika inkomstgrupper. Bland dem som tjänar 10 000-14 999 vill 72 procent se fler lantbruk. Motsvarande siffra bland dem som tjänar över 30 000 i månaden är bara 42 procent.

- Undersökningen visar på ett stort stöd för de svenska lantbruken. Jag tror att detta är ett resultat av medborgarnas behov av ökad livskvalitet, öppna landskap och en ökad miljömedvetenhet. Detta leder till ökad efterfrågan på lokalproducerade svenska livsmedel med hög kvalitet, säger Carl Henrik Ohlsson.


Om undersökningen
Totalt har 13 193 personer i åldrarna 16-69 år intervjuats per telefon på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna är genomförda av Hermelin Group


För ytterligare information kontakta:

Carl Henrik Ohlsson
VD Länsförsäkringar Skaraborg
0500-77 70 70
070-871 70 70

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans