Pressmeddelande -

Tjänstemännens egna placeringar avgör pensionen

För många anställda som går i pension kommer arbetsgivaren sammanlagt att ha betalat in flera 100 000-tals kronor. I takt med att den allmänna pensionen minskar för stora grupper blir pensionen från arbetsgivaren allt mer betydelsefull. I nyhetsbrevet Pensionsutsikter reder Länsförsäkringars expert inom social- och avtalsförsäkringar Sverker Müller ut begreppen. Efter tolv års förhandlingar är det nya pensionsavtalet för privattjänstemän i hamn. Den största förändringen är att man nu går över till ett premiebestämt system i stället för det förmånsbestämda som tidigare var i bruk. När det är dags för pensionering kommer många anställda att ha flera 100 000-tals kronor i pensionskapital. Den framtida pensionen kommer helt att avgöras av hur de valt att placera sitt pensionskapital. Eftersom pensionen ofta ska utbetalas under en lång tid är val av placering och förvaltare även viktiga under den tid som pensionen betalas ut. – Tjänstepensionen är för många tyvärr ”den bortglömda pensionen”. Men det handlar faktiskt om en uppskjuten lön, och ju fler som ser det på det viset, desto fler kommer vara aktiva i valet av förvaltare. Och det kan göra stor skillnad på livskvaliteten som pensionär, säger Sverker Müller, Länsförsäkringars expert inom social- och avtalsförsäkringar. Sverker Müller ger i nyhetsbrevet Pensionsutsikter råd och kommentarer om social- och avtalsförsäkringar samt välfärdssystemen. I detta nummer beskrivs det nya pensionsavtalet för privattjänstemän. Läs hela Pensionsutsikter på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information kontakta: Sverker Müller, Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar 08-588 409 21, 073-96 409 21 sverker.muller@lansforsakringar.se Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99, 073-96 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans