Pressmeddelande -

Toyota billigast och Land Rover dyrast att äga

Länsförsäkringars Maskinskaderapport 2006 avslöjar kvaliteten hos olika bilmärken och bilmodeller. De 20 billigaste och de 20 dyraste bilmodellerna att äga i ett kostnadsperspektiv redovisas också i rapporten. – Som marknadsledande försäkringsgivare på motorfordon är det av stort intresse för oss att bevaka kostnaderna för maskinskador. Genom rapporten hoppas vi kunna påverka biltillverkarna och därmed kostnadsutvecklingen, säger Anders Edvardsson, ansvarig för Länsförsäkringars Maskinskaderapport. Rapporten visar att japanska bilar klarar sig bäst. Lexus, Toyota och Honda tar liksom i förra undersökningen pallplatserna. De dyraste bilmodellerna att äga när det gäller just maskinskadeförsäkringen är Landrover Freelander, Rovers 200-serie och Rover 75. Två märken har markant förbättrat sina resultat sedan förra rapporten: Chrysler och Jeep. 2005 anmäldes totalt 6 022 maskinskador till Länsförsäkringar. Det är en ökning med 47 procent jämfört med 2001. Av det totala antalet maskinskador utgör motorskador den största andelen med 43 procent, en ökning med drygt 8 procentenheter sedan förra undersökningen för tre år sedan. Växellådsfel svarar för 18 procent, elektriska fel 15 procent, fel på kyl-och värmesystem 12 procent, styrning 4 procent, koppling 3 procent och drivning 3 procent. – Trots att en bil ofta kostar ett par hundra tusen kronor eller mer är det inte helt ovanligt att ett reparationsbehov på 10 000–15 000 kronor kan uppstå redan efter ett par år, till följd av någon bristande funktion. Det vore önskvärt att bilindustrin tog ett större och mer långtgående ansvar för funktionen hos de produkter man säljer, säger Anders Edvardsson. Hela Maskinskaderapporten 2006 finns att hämta på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information kontakta: Anders Edvardsson, ansvarig för Länsförsäkringars Maskinskaderapport 08-588 416 54, 073-96 416 54 anders.edvardsson@lansforsakringar.se Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99, 073-96 414 99 dag.rosander@lansforsakringar.se Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans