Pressmeddelande -

Var tredje företagare tvingas arbeta trots att de är sjuka

Det gäller att hålla sig frisk som företagare. Drygt var tredje företagare uppger nämligen att de inte kan stanna hemma när de är sjuka och nästan varannan företagare kan inte vara tjänstledig. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

- Som småföretagare är man många gånger mer sårbar än om man är anställd, stabiliteten i mindre företag är ofta sämre, delvis beroende av att företagaren själv är operativ i verksamheten och det kan vara svårt om inte omöjligt att få in någon som kan täcka upp under sjukfrånvaron, säger Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland och tillägger:

- Det är därför viktigt för egna företagare att se över sitt skydd så att man snabbt kan komma tillbaka till verksamheten om man skulle bli sjuk.

Undersökningen visar också att enbart var femte företagare upplever att de kan stanna hemma med sjuka barn. Lika stor andel säger att de inte kan vara hemma med sjuka barn.

Var tredje företagare svarar att de inte kan vara föräldralediga. Knappt var femte företagare upplever att de kan vara föräldralediga.

Läs hela undersökningen i bifogad bilaga.

Om undersökningen:
Totalt har 1 339 VD:ar eller ägare intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på region (norr, öst, väst och syd). Intervjuerna har genomförts i företag med mellan 5 och 49 anställda via telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland
Telefon: 054-775 15 09, 070-683 57 00
E-post: anders.olsson@varmland.lansforsakringar.se

Tina Kardum Funnemark, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 0709-22 37 93
E-post: tina.kardum.funnemark@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans