Pressmeddelande -

Pressvisning Hallands Konstmuseum 22 oktober

På Tollsgatan i Halmstad har om- och tillbyggnadsarbetet av Hallands Konstmuseum avslutats. Det ursprungliga huset är renoverat, och en ny utbyggnad har tagit form med huvudentrén vänd mot staden, Nissan och Norre Katts park. I slutet av juli påbörjades inflyttningen, och den 26 oktober är det dags för återinvigning.

Den 22 oktober kl. 10.30 bjuder Hallands Konstmuseum in till en pressvisning. Under visningen får ni träffa representanter för Hallands Konstmuseum, Region Halland, Halmstads kommun, White Arkitekter och Wästbygg AB. Välkomna att följa med på en rundtur genom det nya Hallands Konstmuseum. Vi avslutar med en gemensam lunch i vårt nya kafé. 

Adress: Tollsgatan, Halmstad

Datum och tid: den 22 oktober kl. 10.30

Anmälan: senast den 18 oktober till elin.lundgren@hallandskonstmuseum.se
Meddela eventuella allergier och specialkost. 

Kontakt
Magnus Jensner, Museichef
035-162301
Magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se

Praktiska frågor
Elin Lundgren, kommunikatör
035-162326
elin.lundgren@hallandskonstmuseum.se

Nytt museum, nya möjligheter

I entréhallen finns reception, butik, hörsal och kafé med utsikt över vattnet. Den nya byggnaden rymmer också utställningslokaler. Till skillnad från den öppna entrén har de en mer sluten form. Främst för att uppfylla dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket i sin tur medför att här kan visas sådana konstverk och utställningar som tidigare inte varit möjligt. I den nya delen finns också ett nytt konstmagasin och ett fotomagasin med kontrollerade klimatförhållanden.

I den ursprungliga byggnaden har utställningslokalerna fått bättre klimat-, ljud- och ljusförhållanden. På övre våningsplan finns en permanent ateljé för pedagogisk verksamhet och rummet som tidigare rymt museets kafé och butik har byggts om till bibliotek och möteslokal. Biblioteket kan betraktas som knutpunkt för museets samlingar med tillgång till arkivmaterial och skisser. All renovering av den äldre byggnaden har skett varsamt.

Konstnärliga gestaltningar

Parallellt med om- och tillbyggnadsarbetet har även flera konstnärliga gestaltningar tagit form, inslag som tillför byggnaden unika kvaliteter. Från unika möbler för bibliotek och hörsal till trädgårdens utformning, ljuskonstverk och kakelplattor på toaletterna. Samtliga gestaltningar finansieras helt genom Svea Larsons donationsfond.

Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

- Hallands kulturplan.

- Halmstads kommuns vision och mål att Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och att besöka.

- Hallands Konstmuseums vision om en tillgänglig besöks- och mötesplats där verksamheten bidrar till att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Samverkanspartner: Wästbygg AB
Arkitekt: White Arkitekter
Yta nya byggnaden: 1 700 kvm
Kostnad: 93,7 miljoner enligt följande fördelning; Region Halland 20 miljoner, Halmstads kommun 33,7 miljoner, Stiftelsen Hallands länsmuseer; 40 miljoner.
Stiftelsen Svea Larsons donationsfond har också bidragit med 25 miljoner till konstnärliga gestaltningar.


Utställningarna som öppnar vid invigningen

Olle Bærtling – visionär och strateg

Utställningen pågår 26/10-22/3

Lotta Antonsson

Utställningen pågår 26/10-23/2

Per Bak Jensen

Utställningen pågår 26/10-8/3

Gränsland – ur samlingen

En undersökande presentation av delar ur vår samling.


Mer information 

Läs mer kring om- och tillbyggnadsprojektet

Läs mer om utställningarna

Läs mer om invigningen den 26 oktober

Här hittar du alla pressbilder

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Halmstad