Pressmeddelande -

​Smått och gott på Hallands Konstmuseum - Ett konstpedagogiskt projekt för Lineheds förskola

I Dagens Nyheter har det blossat upp en debatt kring barns vara eller inte vara på konstmuseerna. Parallellt med denna har alla fyra- och femåringar på Lineheds förskola i Halmstad tillsammans med sina pedagoger troget kommit till Hallands Konstmuseum under fyra veckors tid. På söndag bjuds även barnens familjer in för att ta del av barnens upplevelser. Vill ni följa med?

Tid och plats: 11:00 söndag den 16 februari, Hallands Konstmuseum

Projektet, som finansieras med Skapande skola-medel*, har haft som syfte att låta barnen upptäcka konsten genom berättelser och med fokus på olika teman som färg och ljus/skugga. Det egna skapandet i ateljén har knutit an till det vi sett och upplevt i utställningen, som vi utforskat bit för bit. Målet har också varit att skapa trygghet inför museimiljön och förståelse för hur man bör bete sig i den.

På söndag återupptäcker vi det vi har sett och pratat om och avslutar med att titta på de kollektiva målningarna som de fem grupperna gjorde på sitt fjärde och sista besök på museet i förra veckan.

För mer information, kontakta Lotta Sandberg, konstpedagog på Hallands Konstmuseum. 
E-post: lotta.sandberg@hallandskonstmuseum.se, telefon: 035-16 23 07


* Skapande skola innebär att varje skolhuvudman ansöker om pengar från Statens kulturråd för olika kulturprojekt. Syftet med skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Tanken är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans alla ämnen. 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Taggar

  • halmstad
  • hallands konstmuseum
  • konst
  • förskola

Regioner

  • Halmstad