Pressmeddelande -

White Arkitekter får uppdraget att rita Hallands Konstmuseum

Wästbygg AB och Halmstads kommuns fastighetskontor har utsett arkitektpartner till samverkansprojektet för ombyggnation av Hallands Konstmuseum, valet föll på White Arkitekter med huvudkontor i Göteborg. Förslaget godkändes av finansiärerna Halmstads kommun, Region Halland och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Förslaget som White presenterat samspelar med den befintliga byggnaden och erbjuder en förbättrad entréplats. På samma gång ger man museet en typ av stort och generellt utställningsrum som inte finns idag. Nybyggnaden är kostnadsmässigt välavvägd och öppnar upp publikvänliga möjligheter för miljön vid Nissan och med mycket fint läge för kafé och auditorium. Planen uppfyller kraven på tillgänglighet samt klimat- och säkerhetskrav.

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och det tredje största i Europa med över 900 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. White har bl. a. ritat bidraget som vann arkitekttävlingen för Skellefteås nya kulturhus och i Halmstad har man arbetat med de nya lokalerna för kulturskolan. När det gäller Hallands Konstmuseum har kontoret i Halmstad samarbetat med Köpenhamn.

- Vi är väldigt glada för att vi fått det fina förtroendet att rita Hallands Konstmuseums nya byggnad. Vår vision har varit att skapa ett hus som är inbjudande och förstärker den viktiga funktion som ett konstmuseum har som mötesplats för gemensamma upplevelser i staden, säger Jimmie Ahlgren, kontorschef, White Arkitekter i Halmstad.

- Nu fortsätter arbetet under våren med att färdigställa alla ritningar, säger Lennart Edberg, projektledare på fastighetskontoret, Halmstads kommun.

-----------------------

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Nya och ändamålsenliga lokaler ska bidra till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin enligt Hallands Kulturplans mål och intentioner, Halmstad kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet och att museet genom sin verksamhet ska bidra till att utveckla spets, kvalité och förnyelse inom konst och kultur, samt utveckla Halland som en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Edberg, projektledare, fastighetskontoret, Halmstads kommun

lennart.edberg@halmstad.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Taggar

  • hallands konstmuseum
  • hallands konstmuseum region halland
  • arkitektur
  • ombyggnation hallands konstmuseum

Regioner

  • Halmstad