Pressmeddelande -

Rekordsiffror för Västernorrlands museum

Idag släpper Riksförbundet Sveriges Museer besöksstatistiken för Sveriges museer 2018. Sammanställningen visar att mer än hälften av landets museer hade förre besök under 2018 än året innan.

Västernorrlands Museum utmärker sig dock och är bland de länsmuseer som ökat sitt besökarantal mest, med ca 12.000 personer sedan 2017, vilket är en ökning med drygt 11%. Det totala antalet besökare är 118.500 personer. Den största ökningen är besökarantalet i själva museibyggnaden - 89.000, jämfört med 2017 års siffror en ökning med 13.500 personer! Denya besökssiffrorna visar att intresset för museets verksamhet ökar.

Ett bra grundutbud med friluftsmuseum, utställningar och program, tillsammans med våra anläggningar i länet, är förutsättningarna för ökande besökssiffror. Genom delvis nya och stärkta samarbeten kring evenemang har museet under året också nått bredare grupper. Bland museets samarbetspartners finns Härnösands Folkhögskola, Agrell-sällskapet, hembygdsrörelsen, Härnösands trädgårdsförening och kulturens länsinstitutioner, för att nämna några.

-Samarbeten skapar stora mervärden för publiken. Gemensamma arrangemang lockar fler besökare än vanligt och öppnar upp för nya målgrupper att uppleva kultur, menar Jenny Samuelsson.

Kvällsöppet på torsdagar och fler aktiviteter under helgerna lockar en bredare publik. Inte minst är visning av kvalitetsfilm för barn och unga en populär aktivitet. Under året förnyades lekutställningenmed sagan om Prins Pompom. Förutom basutbudet med program och evenemang har Västernorrlands museum också stärkt utbudet i museibutiken med lyckat resultat. Fler konferensarrangörer väljer också att förlägga konferenser vid museet, som har en stor hörsal och kulturhistoriska lokaler att erbjuda. En tydligare närvaro i digitala kanaler är också bidragande till det stigande besökarantalet. Under 2017 har museet därför också satsat på en ny webbplats och stärkt arbetet i sociala medier.

Museet ser fram emot året som kommer, och hoppas på ännu fler samarbetspartners och besökare.

- Västernorrlands museum har potential som kreativ mötesplats för länets invånare och som samarbetspartner till såväl offentliga som ideella sektorn som näringslivet. Vår högkvalitativa publika verksamhet, museets samlingar och kulturhistoriska miljöer samt de kulturella och kreativa näringar vi söker etablera skapar unika möjligheter som gagnar regionens invånare och besökare, säger Jenny Samuelsson.

Kontakt för ytterligare information:

Jenny Samuelsson

Länsmuseichef

Mobil: 070-348 16 01

Mail:jenny.samuelsson@vnmuseum.se

Besök gärna vår nya webbplats på: www.vnmuseum.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Jönköping

Västernorrlands museum bevarar, utvecklar och tillgängliggör länets kulturarv och är ett viktigt besöksmål i länet. Verksamheten är omfattande och den publika delen innefattar utställningar, program och pedagogisk verksamhet. Museet äger också stora föremålssamlingar och arkiv och bedriver ett aktivt digitaliseringsarbete. Arkeologi, konservering och bebyggelseantikvarisk verksamhet är viktiga delar i vårt utåtriktade kulturarvsarbete.

Kontakter

Robert Axner

Presskontakt Kommunukationsansvarig Västernorrlands museum samt Fritidsbåtsmuseet +46706984315