Gå direkt till innehåll

Kontakt

Georg Andrén

Georg Andrén

Landshövding 010-224 70 00

Marie Andersson

Projektsamordnare Integration 010-224 73 17

Anna-Karin Larsson

Samordnare Mänskliga rättigheter 010-224 72 98

Sofia Olsson

Integrationsutvecklare Integration 010 – 224 73 41

Barbro Färnström

Integrationsutvecklare Integration 010 – 224 73 07

Carina Welin

Kommunikatör 010-224 74 22

Louise Rapplihn

Handläggare Risk och Säkerhet 010-224 72 07

Anders Tedeholm

Mediakontakt naturvårdsbränning 010-224 73 77

Jenny Olsson

Naturvårdshandläggare 010-224 74 74

Elin Nystrand

Naturvårdshandläggare Områdesskydd natur 010-2247494

Helena Malmestrand

Naturvårdshandläggare 010-224 74 81

Roger Bergqvist

Enhetschef, Lantbruk 010-224 72 13

Jonatan Johansson

Handläggare fiske 010-224 74 51

Jonas Andersson

Handläggare fiske 010-224 74 32

Fredrik Berg

Ansvarig friluftsuppdraget 010-224 72 92

Gunnar Lagerkvist

Projektledare Life Vänern Naturvård 010-224 74 79

Dick Östberg

Naturvård 010-224 74 90

Maria Hammarström

Enhetschef Djurskydd och vilt 010-2247210

Kristina Rebane

Handläggare Samhällsbyggnad 010-224 72 19

Matias Kivistö

Handläggare alkoholtillsyn ANDT 010-224 73 34

Jenny Sander

Regional projektledare Life Taiga, Värmlands län Life Taiga 010-224 74 86

Grete Algesten

Projeksamordnare Länsstyrelsen Värmland Två länder - én elv +46 (0)10-224 74 30

Margareta Wallsten

Miljömålssamordnare 010-224 74 52

David Höök

Vilthandläggare 010-2247256

Ingrid Tilly

Verksamhetsutvecklare 010-224 72 05

Anneli Alsterlind

Handläggare Betaltjänster - Regional utveckling 010-224 7343
Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Tanja Ekegren

Tanja Ekegren

Presskontakt Ledningsstrateg 010-224 73 26

Angelika Klarenfjord

Projektkoordinator Internationella frågor 010-224 73 32

Katarina Nordmark

Projektledare Regional utveckling, internationella frågor 010-2247394

Viltförvaltningen Länsstyrelsen Värmland

Vilt- och rovdjursfrågor för media 010-224 71 40

Magnus Dagerhorn

Handläggare 010-224 73 24

Maude Johansson

Länssamordnare för ANDT-frågor ANDT-frågor Alkohol Narkotika Dopning Tobak 010-224 70 00

Linda Stöberg

Handläggare Naturvård 010-224 74 87

Ida Axelsson Wall

Klimatanpassningssamordnare Miljö, nätverk för energieffektivisering 010-224 74 59

Sara Bodin Olsson

Antikvarie 010-224 72 63

Jörgen Persson

Klimat- och energistrateg Klimatpåverkan 010-224 74 61

Isabel Persson

Handläggare för kvinnofridsfrågor Kvinnofridsfrågor 010-224 73 39

Anna-Karin Klasa

Klimatanpassningssamordnare Klimatanpassning 010-224 73 03

Maria Falkevik

Rovdjursansvarig Viltförvaltning 010-224 72 35

Margareta Wallsten

Miljöanalys 010- 224 74 52

Karin Enfjäll

Enhetschef Miljöanalys 010-224 74 38

Mikael Hedenskog

Projektledare, Vänerlaxens fria gång +46 (0)10-22 47 441

Laura Hedberg

Biolog Reservatsbildning 010-224 74 91
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91
Katarina Zeplien

Katarina Zeplien

Kommunikatör 010-224 73 85
Josefin Larnemark

Josefin Larnemark

Kommunikatör 010-224 73 83

Anna Grahn

Webstrateg

Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.