Skip to main content

Miljonregn till bredband i Markaryd

Nyhet   •   Dec 07, 2016 11:35 CET

Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd till bredbandsinvesteringar i Kronobergs län avseende omgång 2. Denna omgång omfattar de ansökningar som inte fick del av pengarna i första omgången plus de nya ansökningar som inkom mellan den 16 september och den 30 november 2015. Tillgängliga medel uppgick till 36,2 Mkr och av dessa gick 29 Mkr till bredbandsprojekt i Markaryds kommun.

- Vi har beslutat om totalt 88,7 Mkr till bredband i år. Utbyggnaden av snabbt bredband på landsbygden fortsätter alltså oförtrutet och nu har den västra delen av länet fått god utdelning av stödmedel. Fortfarande har vi dock 25 inneliggande ansökningar motsvarande 53 Mkr och flera kommer. Nu avsätts av allt att döma ytterligare medel under 2017 men det behövs alltså fortfarande ett kontinuerligt tillskott, säger Anders Meijer, funktionsledare vid Länsstyrelsen.

Av de 26 ansökningar som deltog räckte pengarna till följande tre projekt, prioriterade utifrån gällande nationella urvalskriterier:

Zitius Service Delivery AB, projekt Markaryd väst, Markaryds kommun14,4 Mkr
Zitius Service Delivery AB, projekt Markaryd öst, Markaryds kommun14,6 Mkr
Fröseke Fiberförening ekonomisk förening, Uppvidinge kommun5,0 Mkr

De ansökningar som uppfyllde kraven men som inte uppnådde tillräckligt med poäng för att bli prioriterade, deltar automatiskt i nästa omgång där det fortfarande är öppet att söka.

Kontakt

Anders Meijer
Funktionsledare Tillväxt och Landsbygd
010-223 74 15