Pressmeddelande -

Låga vattennivåer i Kronobergs län

Stora delar av södra Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd nederbörd än normalt. Detta har lett till att det nu är mycket låga vattennivåer på flera håll i Kronobergs län. Sommaren 2016 var torr och det gav negativa effekter i samhället, bland annat sinade många privata brunnar och det uppstod problem för båtägare i vissa sjöar. 2017 har också haft en mycket torr början.

- Inför kommande sommar är det låga nivåer i grundvattenmagasin, i sjöar och i vattendrag. När nu våren kommit igång tar dessutom växtligheten en stor del av den nederbörd som faller, något som innebär att vattennivåerna kanske inte stiger igen förrän till hösten, säger vattenvårdshandläggare Monica Andersson och fortsätter:

- Vid kommunal dricksvattenförsörjning ansvarar kommunen för vattentillgången och vissa kommuner har redan infört bevattningsförbud för att säkra vattenproduktionen för de som är anslutna till de kommunala vattenledningarna. Om man däremot har privat brunn är det extra viktigt att följa vattensituationen, då man också har ett eget ansvar för sin vattentillgång.

Reglering av vattenstånd

Även regleringar av vattenstånd vid vattenkraftverk, dammar och sjöar påverkas av årets låga vattennivåer. Länsstyrelsen Kronoberg har tillsynen över dessa regleringar och uppmanar aktörer att höra av sig vid problem.

- Om det uppstår situationer där det är svårt att följa de villkor som finns i tillstånden eller om det visar sig svårt att upprätthålla en minimitappning ska Länsstyrelsen omedelbart informeras, säger vattenvårdshandläggare Åsa Fredriksson.

Var återhållsam med vatten

Länsstyrelsen Kronoberg följer noga utvecklingen av vattennivåerna i länet och uppmanar allmänhet och verksamma att:

 • vara sparsamma med vattenuttag från sjöar, vattendrag och grundvatten
 • följa respektive kommuns restriktioner
 • du som har egen brunn ansvarar för din egen vattentillgång
 • uttag av vatten kan kräva tillstånd
 • se Länsstyrelsen Kronobergs hemsida för mer information

Kontakt för mer information

Monica Andersson, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län, tel. 010-2237447 (grundvattenfrågor)

Åsa Fredriksson, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen i Kronobergs län, tel.010-2237178 (ytvatten och vattenverksamhetsfrågor)

Följ utvecklingen på Länsstyrelsen Kronobergs hemsida

Länsstyrelsen Kronoberg om dricksvattensituationen och låga vattennivåer i länet

Länsstyrelsen Kronoberg, information om vattenverksamhet och tillstånd

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • vattennivåer
 • Torrt
 • vattenstånd
 • grundvatten
 • ytvatten
 • länsstyrelsen i kronobergs län
 • vatten

Regioner

 • Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se