Pressmeddelande -

Nu startar saneringen av Hjortsberga sågverk

Området kring Hjortsberga sågverk är sedan 1950-talet förorenat av dioxiner och klorfenoler. Nu ska området saneras i ett samarbetsprojekt mellan Södra, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Länsstyrelsen i Kronobergs län.


Varför är området förorenat - och med vad?

Hjortsberga
sågverk drevs av Södra fram till och med nedläggningen 1981. Från 1950-talet fram
till 1978 behandlades nysågat virke med klorfenoler, för att skydda virket mot
missfärgning.  Som en följd av denna
träskyddsbehandling är marken och barkdeponin förorenade av dioxin och
grundvattnet förorenat av klorfenoler.


Hur går saneringen till?

- Saneringen
kommer att bestå av två etapper. Först en schaktsanering av den dioxinförorenade
marken samt en täckning av barkdeponin, som ska vara klar den 20 augusti 2013.
Därefter en in-situ sanering av det förorenade grundvattnet, som kommer att
påbörjas tidigast i september 2013, säger Karin Simonsson Miljöskyddshandläggare
vid Länsstyrelsen.

Vid schaktsaneringen kommer dioxinförorenade massor att grävas bort. Vid in-situ saneringen kommer grundvattnet att saneras genom att ett ämne som bryter ned klorfenolerna injiceras
på flera olika djup i grundvattnet.


För mer information kontakta:
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Karin Simonsson, 010 223 71 21, karin.simonsson@lansstyrelsen.se

Byggherre,
SGU, Klas Arnerdal, 08 545 215 20, klas.arnerdal@sgu.se

Bilaga:
Informationsblad – förklaringar av begrepp och kartor


Ämnen

  • Miljö, energi

Taggar

  • sanering
  • förorenat område
  • hjortsberga

Regioner

  • Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Relaterat material