Pressmeddelande -

10 lodjur får skjutas i Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit beslut om skyddsjakt på tio (10) lodjur i två olika områden. Ett område omfattar hela Åsele kommun och det andra området omfattar delar av Storuman, Sorsele och Vilhelmina kommuner.

- Vi ser det som en nödvändig förebyggande åtgärd för att minska skadorna på rennäringen. Antalet lodjur ligger idag över den önskade nivån för länet och djuren är ojämnt fördelade. Vi väljer att lägga skyddsjakten i två, för rennäringen, särskilt skadekänsliga områden med högt lodjurstryck säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

Lodjursstammen i Västerbotten ligger idag över det önskade intervallet på 18-28 föryngringar, vilket motsvarar 110-170 lodjur. En orsak till detta är att kvoten vid senare års licensjakter på våren oftast inte fyllts. Den stora lodjursstammen leder till stora skador för rennäringen, något som bland annat visat sig genom ett ökat antal sökta skyddsjakter på lodjur.

Numera har Länsstyrelsen möjlighet att ta beslut om skyddsjakt på eget initiativ.

-Beslutet grundas inte på en skyddsjaktsansökan från någon sameby utan det här är något som vi själva sett behovet av. Alla fjällsamebyar samt Malå sameby berörs av något jaktområde säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

Ojämnt spridda i länet
Målsättningen i den regionala förvaltningsplanen för lodjur är att populationen ska vara jämnt fördelad dels mellan samebyarna och dels inom länet. Idag finns de flesta lodjuren i länets centrala delar. Skyddsjakten riktar sig därför framför allt mot Västerbottens inland och jaktområdena är framtagna utifrån dels lodjurspopulationens fördelning i länet och tidigare diskussioner med samebyar om vilka områden som utgör problemområden.

Höstjakt ger förebyggande effekt
Skyddsjakten förläggs under hösten för att predationstrycket från lodjur ska minska redan i ett tidigt skede när renarna kommer till sina vinterbetesområden. Den nu beslutade jakten kommer även att ge värdefull information om praktisk genomförbarhet av en eventuell framtida höstlicensjakt efter lodjur.

Skyddsjakten pågår mellan den 1 november och den 16 december, eller till dess jakten har avlysts. Spårsnö är en förutsättning för att jakten kan bedrivas och endast ensamma vuxna djur får fällas. I övrigt är reglerna kring jakten väldigt lika de för licensjakten under vårvintern.

Mer information
För mer information, kontakta:
Linda Backlund, rovdjursförvaltare (090-10 82 61, 070-62 33 242), eller Björn Jonsson, naturvårdsdirektör (090-10 73 34, 070-647 45 95). 

Du kan även besöka länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Ämnen

  • Jakt, fiske

Taggar

  • jakt
  • fjäll
  • rovdjur

Regioner

  • Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Presskontakt

Jörgen Boman

Presskontakt Kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10

Robert Klingbert

Presskontakt Kommunikatör

Emma Johansson

Presskontakt Kommunikatör 072-223 15 04

Jonas Mattebo

Presskontakt Webbansvarig kommunikatör +46 73 844 73 74