Pressmeddelande -

Funnen: Västerbottens äldsta timmerlada!

En timmerlada i Norra Renbergsvattnet har daterats med hjälp av så kallad dendrokronologisk datering. Resultatet visar att ladan är uppförd år 1588.

– Bortsett från de medeltida stenkyrkorna vid kusten är detta den enda byggnad vi har i länet som bevisligen är från 1500-talet, säger Helena Wikberg, antikvarie vid Länsstyrelsen.

Ladan uppmärksammades redan 1991 i tidskriften ”Västerbotten” på grund av sina ovanliga ristningar på timmerstockarnas insida, föreställande äldre fartyg från 1700-och 1800-talet. Mängder av inskriptioner finns inne i ladan, bland anat ett årtal föreställande 1680, vilket föranlett att ägarna och byborna alltid trott att ladan var från 1600-talet.

Ladan har varsamt vårdats genom åren och under 2008 besöktes platsen av Helena Wikberg, antikvarie vid Länsstyrelsen, i samband med att ägaren Bo Renström sökte bidrag för att byta ut spåntaket och se över grundläggningen. Då kunde Länsstyrelsen konstatera att ladan åtminstone var från 1600-talet och länsunik i och med sina fina skeppsristningar. Redan då väcktes tanken på att göra en riktig datering för att få en mer exakt uppgift om åldern.

Länsstyrelsen lät datera ladan under hösten 2013 genom en dendrokronologisk datering som utfördes av Maarit-Kalela Brundin (för övrigt f.d. museichef vid Skogsmuseet i Lycksele) / Brundin Consulting. En sådan metod innebär att smala borrprov tas från stockarna. Årsringarna jämförs sedan med en lång daterad serie av årsringar och på så vis kan man se exakt vilket år trädet har fällts, i detta fall 1587. Alla stockar utom två är från samma tid och de som har tillkommit senare under 1600-talet, är bottenstockar som förmodligen har bytts på grund av rötangrepp.

– Tidigare kände vi bara till tre riktigt gamla timmerbyggnader i länet och de är alla daterade till 1600-talet. Dels den numera näst äldsta som är en bod från1612 i Tegsnäset i Lycksele kommun. Därutöver finns en lada i Tegsnäset från 1672 samt en bod i Örträsk från 1682, berättar Helena Wikberg.

Ladan ligger lite utanför byn på före detta slåtterängar längs södra sjöstranden. Här finns flera andra timmerbyggnader med hög ålder, bland annat en spännande slagtrösklada möjligen från 1700-talet eller ännu äldre. Lador användes förr att förvara höet i efter slåttern, och när vintern kom kördes höet till gården som foder till djuren.

För mer information kontakta:

Helena Wikberg, Länsstyrelsen (som beställt dateringen)
010-225 45 25
helena.wikberg@lansstyrelsen.se

Brundin Consulting AB
Maarit Kalela-Brundin ( som gjort dateringen)
070-693 66 96

Bo Renström (ägare av ladan)
Norra Renbergsvattnet
Tel 070-632 59 08

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Ämnen

  • Kulturmiljövård

Kategorier

  • historia

Regioner

  • Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Kontakter

Jörgen Boman

Presskontakt Kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10

Robert Klingbert

Presskontakt Kommunikatör

Emma Johansson

Presskontakt Kommunikatör 072-223 15 04

Jonas Mattebo

Presskontakt Webbansvarig kommunikatör +46 73 844 73 74