Pressmeddelande -

Kameraövervakning av järv i fjällnära skog

Under den pågående järvinventeringen testas just nu om övervakningskameror kan användas för att fastställa om det finns järvungar i lyorna. Fram till den 15 maj testas två automatiska kameror i de fjällnära skogarna i Västerbotten. Kamerorna har rörelsesensorer och tar bilder när ett djur rör sig i upptagningsområdet. - Vi testar nu om kamerorna kan ersätta naturbevakarnas upprepade besök vid lyorna, säger Björn Jonsson naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen. Järvhonorna gräver sina lyor i snödrivor för att föda sina ungar, oftast i en bergsluttning. Länsstyrelsen har uppdraget att fastställa hur många järvhonor som får ungar varje år. Hotad art - Järven är en starkt hotad art och förtecknad i den svenska rödlistan. Antalet järvar är lägre än de mål som har satts, både inom länet och för landet som helhet, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen. Det är därför viktigt att vi undviker alla störningar och negativa effekter på järvarna. Vi måste kontrollera om det finns järvungar i lyorna som hittas under inventeringen och det gör vi genom upprepade besök. – Det är viktigt att minimera störningarna. Kameraövervakning är ett elegant sätt att lösa detta, påpekar Mats Nilson, inventeringsansvarig bland Länsstyrelsens naturbevakare och en av dem som besöker lyorna regelbundet. Första test på järv – Ny teknik ger fantastiska möjligheter inom rovdjursarbetet. Järvkameror, GPS-sändare på lodjur och DNA-analyser av björnspillning hjälper Länsstyrelsen att minimera konflikterna som kan uppstå på grund av de stora rovdjuren, säger Björn Jonsson. Kameror för bevakning av järv i länet är ett första test. Metoden är prövad vid undersökning av en del andra arter, t ex snöleoparder. Uppgifter om platserna för järvens lyor är sekretessbelagda. Det finns därför ingen skyltning ute i skogen om att det finns övervakningskameror på lyorna. Test med kamerabevakning pågår samtidigt i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Till hösten utvärderas resultatet i god tid före nästa års inventering. Järvinventeringen pågår från 1 mars fram till snöperiodens slut. Inventeringsresultatet skickas sedan till Sametinget, som betalar ut ersättning för järvrivna renar till de samebyar som hyser föryngringarna. Läs mer här Kontaktpersoner michael.schneider@ac.lst.se 090-10 73 19, 070-605 29 80 mats.nilson@ac.lst.se 0952-535 41, 070-605 00 43

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Kontakter

Jörgen Boman

Presskontakt Kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10

Robert Klingbert

Presskontakt Kommunikatör

Emma Johansson

Presskontakt Kommunikatör 072-223 15 04

Jonas Mattebo

Presskontakt Webbansvarig kommunikatör +46 73 844 73 74