Pressmeddelande -

Nämnden för regional utveckling till Bryssel

Söndagen den 20 maj åker nämnden för regional utveckling vid Västerbottens läns landsting till Bryssel. På agendan står bland annat att besöka Margot Wallströms kabinett, Svenska EU-representationen, EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och Västerbotten och Norrbottens Brysselkontor North Sweden. Syftet med resan är att förbättra landstingets och Västerbottens strategiska EU-kontakter inför kommande strukturfondsperiod 2007–2013. Västerbotten, som berömts av kommissionär Danuta Hübner för sina framgångsrika EU-projekt, kommer från och med 2007 vara ett Mål 2-område. Flertalet ansökningar från Västerbotten förbereds inom just Mål 2, men också inom Interreg-programmen och EU:s forskningsprogram Sjunde ramprogrammet. – Landstinget satsar på internationella kontakter och EU-projekt, som är vitala för att utveckla våra verksamheter samt utveckla näringsliv och landsbygd i Västerbotten, säger nämndens ordförande Erik Bergkvist (s). Program Måndag: - NRU sammanträde. - Svenska EU-representationen. Tisdag: - North Sweden European Office. - Randall Bowie, Generaldirektoratet för energi och transport vid EU-kommissionen, energifrågor. - Catharina Sikow, Generaldirektoratet för energi och transport vid EU-kommissionen, transportfrågor. - Margot Wallströms kabinett, EU-kommissionen. - Jose Palma-Andres, Generaldirektoratet för regionalpolitik vid Europeiska kommissionen, regionalpolitik. Onsdag: - EU:s nya kulturprogram, Allesando Senesy. - Mål 2 2007-2013, genomgång. - Interregprogrammen 2007–2013, planerade ansökningar från landstinget, genomgång. - Strategidiskussion, NRU För mer information kontakta: Erik Bergkvist (s), ordförande nämnden för regional utveckling: 070-618 68 55 Peter Hedman, chef staben för tillväxt och regional utveckling: 070-696 83 08 Fakta om nämnden för regional utveckling: Nämnden för regional utveckling (NRU) (fd regionala utskottet) svarar för frågor som rör länets utveckling. Enligt landstingets politiker har en bra utveckling av Västerbottens län en positiv inverkan på människors livsvillkor och hälsotillstånd. I nämndens ansvar ingår bl.a landstingets kulturverksamhet, samordning av landstingets folkhögskolor och frågor inom infrastruktur, kollektivtrafik och miljö. NRU företräder landstinget i arbetet med länets regionala tillväxtprogram. Nämnden utser också varje år landstingets kulturstipendiater. Nämnden för regional utveckling ska dessutom bl.a utveckla kontakterna och samarbetet med bolag och stiftelser som landstinget äger. Inom nämndens arbetsområde finns även frågor inom turismområdet och samordning av landstingets EU-arbete och internationella engagemang. Hälsningar Thomas Jonsson Informationsfunktionen Västerbottens läns landsting 090-785 18 48, 070-612 18 48

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Kontakter

Jörgen Boman

Presskontakt Kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10

Robert Klingbert

Presskontakt Kommunikatör

Emma Johansson

Presskontakt Kommunikatör 072-223 15 04

Jonas Mattebo

Presskontakt Webbansvarig kommunikatör +46 73 844 73 74