Pressmeddelande -

Rovdjurstätt i Västerbottens län

Lodjursstammen ökar i länet.
Ovanligt många järvar. Några enstaka vargar. För många lodjur. En stabil björnstam. Och ett gynnsamt år för kungsörnarna. Detta framgår av årets rovdjursinventeringar som Länsstyrelsen i dagarna skickat till Sametinget och Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen lägger ner mycket energi på att räkna rovdjuren i länet. För en bra förvaltning är det viktigt att veta var djuren finns och hur många de är.
Stora stammar av lo och björn

Lostammen har ökat till ca 40 föryngringar, dvs honor som föder ungar, och ligger därmed över de gränser som sätts av förvaltningsplanen. I och med att lodjuren nu också finns i kustlandet har de fått en bra spridning i länet.

- Vi har rekommenderat Naturvårdsverket att öka jakten på lodjur i länet, så att stammen minskas till en nivå under förvaltningsplanens övre gräns på 30 föryngringar, säger naturvårdschef Björn Jonsson.

Under året fälldes totalt 27 av de ca 300 björnar som finns i Västerbotten. Ytterligare tre dog i trafiken. De dödade djuren, mest hanar, var spridda över större delen av länet. Enligt jägarnas björnobservationer ökar björnstammen i länet mycket långsamt. Hur många björnar som finns fastställs med några års mellanrum med DNA-analys av spillning, härnäst hösten 2009.
Fler järvar och kungsörnar

Med 24 föryngringar i år har järvstammen i Västerbotten haft sitt bästa år sedan inventeringarna började 1996. Därmed är stammen i år nära den miniminivå på 26 föryngringar som satts i förvaltningsplanen.

- Vi har i år hittat ett antal järvlyor långt nere i skogslandet, vilket är mycket positivt, eftersom järven enligt förvaltningsplanen ska återkolonisera denna del av länet, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen.

Med 60 lyckade häckningar och totalt ett hundratal par har kungsörnarna i år nästan nått upp till toppnoteringen från år 2004. Första kungsörnshäckningen har nu hittats i Vännäs kommun medan Åsele har flest örnar av alla kommuner i länet.
Enstaka vargar

Mellan oktober 2007 och september 2008 har Länsstyrelsen konstaterat att tre olika vargindivider rört sig i länet. En av dessa var Bullmarksvargen, en var en invandrande varg österifrån och en individ var okänd. Bullmarksvargen är död. Var de andra finns idag är oklart, men spårsnön som förväntas komma snart kan ge svar.

Länsstyrelsen har ansvaret att ta fram information om hur många rovdjur som finns i länet, var de finns, hur stammarna utvecklas och vilka problem rovdjuren ställer till med. Denna kunskap används sedan för att beräkna ersättningarna till samebyarna för rovdjursdödade renar och för att följa upp målen i förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren. Kunskapen används också för att kunna ta välgrundade beslut om skyddsjakt och för att kunna ge bra information till allmänheten.

Mer information om rovdjuren (länk till annan sida på webbplatsen)

Kontaktpersoner:
Michael Schneider michael.schneider@ac.lst.se, 090-10 73 19,
070-605 29 80
Johan Nyqvist, johan.nyqvist@ac.lst.se, 090-10 72 63,
070-623 32 42
Läs hela pressmeddelandet här: http://www.ac.lst.se/pressmeddelanden/?P=2164&ar=2008

Ämnen

  • Jakt, fiske

Regioner

  • Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Kontakter

Jörgen Boman

Presskontakt Kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10

Robert Klingbert

Presskontakt Kommunikatör

Emma Johansson

Presskontakt Kommunikatör 072-223 15 04

Jonas Mattebo

Presskontakt Webbansvarig kommunikatör +46 73 844 73 74