Pressmeddelande -

Uttern på väg tillbaka

Många spår av utter i form av spillningshögar hittades när Länsstyrelsen i somras inventerade delar av Västerbottens län. Spåren var mest talrika i inlandet. Inventeringarna var en del av arbetet för att bevara uttern. - Det verkar som att uttern är på väg tillbaka, säger Anna Andersson, koordinator för inventeringarna. Även om hela länet ännu inte är inventerat ser vi tecken på att stammen kan vara större än väntat. Av de sex kommuner som är helt eller delvis inventerade verkar det finnas mest utter i Sorsele kommun. Där återfanns spillning på 3 av de 13 inventerade platserna. Sedan kommer Lycksele med 16 av 146 platser, Norsjö med 9 av 100, Skellefteå med 20 av 265, Malå med 2 av 44 och Vindeln med endast ett fynd på 51 besökta platser. - Hur stor del av kommunen som inventerats och hur många platser som besökts i varje kommun är naturligtvis av betydelse, påpekar Anna Andersson. Därför kan förhållandena komma att förändras. Glädjande resultat - Det är glädjande att vi gjort så många iakttagelser av utter då stammen har varit kraftigt reducerad i länet de senaste 40 åren. Att uttern nu verkar återhämta sig är mycket positivt och visar på en förbättring av artens livsmiljö, sjöar och vattendrag, säger Anna Andersson - Hela länet ska vara inventerat inom fem år. Det är först då får vi en helhetsbild. Förhoppningsvis håller den positiva trenden i sig., säger Michael Schneider, koordinator för arbetet med åtgärdsprogrammen för hotade arter i länet. Inventering på barmark När utter inventeras på barmark letar man efter spillning under broar, i vägtrummor och längs vattendrag. Spillningen är karakteristisk med stora fiskfjäll och en sötaktig doft av blött hö. Uttern nyttjar spillningen för att markera sitt revir. Spillningen lämnas gärna upphöjt på stenar nära vattnet där den ligger skyddad mot väder och vind. Nationell överblick Det är inte bara i Västerbotten som uttern varit fåtalig under lång tid. Till följd av jakt och miljögifter försvann arten från stora delar av landet under 70- och 80-talen. I många delar av landet utrotades den helt. I dagsläget verkar utterpopulationen återhämta sig i de områden där den levde kvar. - Vi kan räkna med uttern, i varje fall om den kan räkna med oss, avslutar Anna Andersson. Mer information: Anna Andersson, koordinator utterinventeringar 090- 10 73 87 anna.andersson@ac.lst.se Michael Schneider, Koordinator för åtgärdsprogrammen, rovdjursansvarig 090- 10 73 19, 070-605 29 80 michael.schneider@ac.lst.se Informationschef: Elisabeth Berglund-A:son 090-107310 Informatör: Margareta Pihlgren 090-10 73 70

Ämnen

  • Miljö, energi

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Kontakter

Jörgen Boman

Presskontakt Kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10

Robert Klingbert

Presskontakt Kommunikatör

Emma Johansson

Presskontakt Kommunikatör 072-223 15 04

Jonas Mattebo

Presskontakt Webbansvarig kommunikatör +46 73 844 73 74