Pressmeddelande -

Varierad diet för Bullmarksvargen

Under elva veckors intensiva studier av Bullmarksvargens efterlämningar fann man rester av älg, ren, tjäder, hare, en duva och en sångsvan. Det var dock inte alltid möjligt att avgöra om det var vargen som hade dödat bytesdjuret. Även slaktrester efter älgjakt besöktes av vargen. Studien gjordes under två perioder, en under våren och en under sensommaren. Under våren hittades enbart större bytesdjur efter vargen, medan det fanns både stor- och småvilt i sensommardieten. Älgen dominerade som bytesdjur, både när det gäller antalet tagna djur och mängden kött. Under åtta vårveckor (4 mars – 4 maj) och tre veckor på sensommaren (31 augusti – 21 september) besöktes alla platser där vargen hade stannat upp eller dit vargen hade återkommit för att undersöka varför vargen var så intresserad av just dessa platser. På våren kunde man på plats följa vargens spår i snön, på sensommaren hjälpte en spårhund till att undersöka områdena. Många olika bytesdjur - Vargen tog ca en och en halv älg eller ren per vecka. På våren var 2 av 13 större bytesdjur renar, på sensommaren 1 av 4, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen. Bytesresterna på våren var efter en renkalv, en vuxen ren, två snart tvååriga älgar och åtta fjolårskalvar av älg. Dessutom åt vargen av en älgkalv som den inte hade dödat själv. På sensommaren hittades rester efter fem tjädrar, tre älgkalvar, två harar, en duva och en sångsvan. Dessutom besökte Bullmarksvargen rester efter jägarnas älgjakt vid tre tillfällen. Även en död ren hittades, men det är oklart om Bullmarksvargen dödat den eller om den s k Kynnavargen gjort det, eftersom den var på samma plats ett par dagar tidigare. Vidare analys - Det mönster som vi hittade i Bullmarksvargens val av föda stämmer väl överens med de mellansvenska vargarnas diet, konstaterar Jens Karlsson, vargforskare på Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vargforskningsprojektet vid Grimsö forskningsstation ska nu fortsätta att analysera resultaten av undersökningen, tillsammans med det som kom fram i en liknande undersökning som genomförts på en varg i norra Norrbotten. Två vargar med sändare Under sommaren uppehöll sig två vargar med radiosändare i Västerbottens län i gränstrakterna mellan Åsele, Lycksele och Vilhelmina kommuner. Båda är unga hanar som vandrat in från södra Norge. Medan Bullmarksvargen fortfarande skickar sms regelbundet, har Kynnavargen inte skickat någon ny position sedan den 19 september. Mer information om vargar Kontaktpersoner Michael Schneider, michael.schneider@ac.lst.se, 090-10 73 19, 070-605 29 80 Jens Karlsson, Viltskadecenter, jens.karlsson@ekol.slu.se, 0581- 69 73 23, 070-259 07 70 Läs hela pressmeddelandet här: http://www.ac.lst.se/pressmeddelanden/?P=1936&ar=2007 Länsstyrelsen i Västerbottens län info@ac.lst.se Elisabeth Berglund A:son, informationschef 090-10 73 10, 070-666 73 10 elisabeth.berglund@ac.lst.se

Ämnen

  • Djur

Regioner

  • Västerbotten

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

Kontakter

Jörgen Boman

Presskontakt Kommunikationschef och presskontakt 070-669 00 10

Robert Klingbert

Presskontakt Kommunikatör

Emma Johansson

Presskontakt Kommunikatör 072-223 15 04

Jonas Mattebo

Presskontakt Webbansvarig kommunikatör +46 73 844 73 74