Den skånska uttern undersökt

Tid 5 Maj 2006 11:00 – 11:00

Plats Utterhägnet, Skånes djurpark

Pressträff 5 maj, utterhägnet, Skånes djurpark kl 11.00. I november 2005 gjorde Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Stiftelsen Skånes Djurpark och Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge ett gemensamt upprop om utter i Skåne, där allmänheten bads rapportera sina utterfynd. Uppropet kommer nu, i och med vårens ankomst, att avslutas. Uppropet har varit mycket framgångsrikt och ett stort antal observationer har kommit in. Under uppropets gång har även ett 70-tal intresserade personer utbildats i konsten att spåra utter. Länsstyrelsen i Skåne län bjuder nu, tillsammans med stiftelsen Skånes Djurpark, in till en pressträff där vi kommer att berätta mer om resultatet från uppropet och om de fortsatta planerna för arbetet med utter. Pressträffen kommer att hållas vid utterhägnet i Skånes djurpark fredagen den 5 maj klockan 11.00. På pressträffen deltar även professor emeritus Sam Erlinge. Sam Erlinge är en auktoritet på ämnet utter och har fungerat som utbildare, inspiratör men även inventerare under uppropets gång. För mer information kontakta Anders Hallengren Länsstyrelsen i Skåne 044/040- 25 21 23 0708- 38 59 33 anders.hallengren@m.lst.se Staffan Åkeby Stiftelsen Skånes Djurpark 0413- 55 30 60 0705- 55 30 65 staffan@skanesdjurpark.se

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)