Nu lanseras ny jämställdhetsstrategi för Skåne

Tid 18 Maj 2006 09:30 – 16:00

Plats Kockum Fritids konferenslokaler i Malmö

Torsdagen den 18:e maj anordnar Länsstyrelsen tillsammans med Skånes jämställdhetsråd en konferens i syfte att presentera och förankra en ny jämställdhetsstrategi för Skåne län. Huvudtalare är regeringens jämställdhetsutredare Gertrud Åström. Tid: Konferensen varar mellan klockan 9.30-16.00 Plats: Kockum Fritids konferenslokaler i Malmö Media är välkomna att medverka under dagen. Den nya jämställdhetsstrategin är Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skånes redskap för ett mer jämställt Skåne. Strategin består av ett brett kunskapsunderlag där jämställdhetsmålen för Skåne län presenteras. Den innehåller dessutom en webbaserad del där insatser för jämställdhet som pågår i länet synliggörs. Under konferensen kommer arbetet med jämställdhetsstrategin att presenteras och seminarier som anknyter till Skånes jämställdhetsmål att hållas. Bland annat kommer Ann-Katrine Roth från SVT:s Jobba jämt att delta i ett seminarium om jämställdhet på ledande positioner i Skåne. Ett pris kommer att delas ut till en elev från Malmö Borgarskola som har skrivit en framtidsvision om det jämställda samhället. För mer information kontakta gärna tf jämställdhetsdirektör Lillemor Dahlgren 040-25 23 26, 076-840 15 11 eller projektsekreterare Karolina Larsson 040-25 21 28.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)