PRESSINBJUDAN TILL KONFERENS: Behandling av våldsamt manligt beteende lönar sig

Tid 19 Maj 2008 – 20 Maj 2008

Plats Jubileumsaulan UMAS ingång 59, södra förstadsgatan 101, Malmö och Kriscentrum för män i Malmö, Amiralsgatan 20

Länsstyrelsen i Skåne län och Kriscentrum för män i Malmö anordnar den 19-20 maj en konferens på temat Det lönar sig med behandling av våldsamt beteende. Huvudtalaren är en världskänd nestor inom mansforskning, professor Ted German från Boston, USA. Med konferensen vill de och Länsstyrelsen i Skåne län uppmärksamma det arbete som görs med män som utövar våld i nära relationer: - Kriscentrum för män redovisar i sin 5-årsrapport siffror på att en stor del av de män som fått behandling inte återvänder till ett våldsamt beteende. - Att behandla våldsamt beteende är en viktig pusselbit i arbetet med våld i nära relationer, som alltför ofta hamnar i skymundan. - Det är viktigt att vi fokuserar på alla delar och arbetar parallellt med skydd och stöd till utsatta, förebyggande insatser och - behandling av dem som utövar våld för att kunna minska våldet i nära relationer, säger samordnare för våld i nära relationer - på Länsstyrelsen i Skåne län, Katarina Tümer. Kriscentrum för män i Malmö, som i år firar 5-årsjubileum, är en del i Malmös prisbelönta Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor i Malmö Stad. Till Kriscentrum för män söker sig män som av olika anledningar är i behov av rådgivning, krisbearbetning och samtalsterapi. Huvuduppdraget är att arbeta med män som har problem med ilska, aggressivitet eller utövar våld i nära relationer. Inspiration i det fortsatta arbetet Konferensen har ett inspirerande program för det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer. Föreläsare är bland andra personal från Kriscentrum för män, Margot Olsson från Handlingsprogrammet för insatser vid våld mot kvinnor och Ted German som till vardags är en framstående metodutvecklare och forskare med 21 års erfarenhet inom området. German kommer förutom att tala om arbetsmetoder och förhållningsstrategier även att belysa svagheter och styrkor, utifrån ett feministiskt förhållningssätt, vid behandling av personer med våldsamt beteende i USA. Han kommer vidare att diskutera det feministiska könsmaktsperspektivet. Unikt institut Ted Germans institut Emerge, som startade 1977 i Boston, var det första institutet i USA att arbeta med våld i nära relationer och har under alla år varit en ledande röst i landet. Institutet arbetar med behandling av enskilda förövare och med förebyggande insatser för att unga människor inte ska accepterar våld som en naturlig del i en relation. Institutet stödjer och uppmuntrar institutioner och organisationer att tydligt säga nej till våld samt öka medvetenheten och kunskapen om våld i nära relationer hos befolkningen i allmänhet. Emerge´s utgångspunkt är att våld i nära relationer är ett inlärt beteende och inte en sjukdom eller ett tillstånd. Kontaktpersoner: Katarina Tümer, Samordnare våld i nära relationer, Länsstyrelsen i Skåne län, 0702-07 36 83 Owe Sjölander, Samordnare, Mans kriscentrum i Malmö, 0706-33 18 27 Jan Andersson, Mans kriscentrum i Malmö, 0703-64 64 17 Anders Sandberg, Mans kriscentrum i Malmö, 0706-22 80 09 Tid för journalister att träffa medverkande: Måndag 19 maj 2008 kl. 09.00- 10.00, Jubileumsaulan UMAS ingång 59, södra förstadsgatan 101, Malmö Tisdag 20 maj 2008 kl. 10.00- 11.00, Kriscentrum för män i Malmö, Amiralsgatan 20 För mer information på webben: www.emergedv.com, www.malmo.se, www.lst.m.se Pressbild på Ted German finns på webben m.lst.se

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)