Gå direkt till innehåll
Torups bokskog är ett av de nya naturreservaten i Skåne under 2019. Foto: Gunilla Davidsson Lundh
Torups bokskog är ett av de nya naturreservaten i Skåne under 2019. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Pressmeddelande -

16 nya naturreservat i Skåne under 2019

Skåne fick 16 nya naturreservat under 2019. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar, vatten, ängar och hagar och deras mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Totalt i Sverige blev det 181 nya naturreservat och det finns nu nästan 5 200 naturreservat i hela landet.

– I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är ett stort och viktigt verktyg för att bevara områden, och har en nyckelroll både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Det största naturreservatet på land i Skåne under 2019 var Torups bokskog, sedan länge ett av de viktigaste friluftsområdena i sydvästra Skåne. Det är ett viktigt rekreationsområde för hela Malmö stad. Samtidigt är det ett de största sammanhängande områdena med bokskog i södra Skåne. Här har boken varit det dominerande trädslaget sedan 1500-talet. Skogen rymmer både vedskalbaggar och fladdermöss.

­ – Det är glädjande att Torup har blivit ett naturreservat. I det nya reservatet har friluftslivet värderats lika högt som naturvärdena, säger Cecilia Backe, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Ett annat viktigt naturreservat är Klingatorpabäcken i Klippans kommun, som är en viktig lokal för flodpärlmusslan och andra arter som behöver rinnande vatten med bra bottnar och skuggande kantzoner.

– Sedan vill jag lyfta fram Lomma kommun som skapade fyra nya kommunala naturreservat förra året och blev årets skånska friluftskommun. Två av dem är marina reservat, Flädie rev och Strandhusens revlar, som har stor betydelse för tumlare, torsk, ålgräs och fågelliv, säger Cecilia Backe.

– Det är viktigt att vi inte slår av på takten, utan fortsätter skapa nya naturreservat, särskilt i Skåne. Vi tillhör de län som har lägst andel allmänrättsligt tillgänglig mark. Vi behöver också arbeta mer med grön infrastruktur, där vi kopplar samman viktiga områden för att skapa möjligheter för arter att leva och utvecklas. 

För mer information, kontakta:

Cecilia Backe, enhetschef Länsstyrelsen Skåne, 010-224 16 53, cecila.backe@lansstyrelsen.se

Maano Aunapuu, enhetschef Naturvårdsverket, 010 – 698 13 75, maano.aunapuu@naturvardsverket.se

Statliga naturreservat 2019

Hässleholm: Brantaberg-Oreberget

Höör: Sjunnerup

Klippan:  Klingstorpabäcken

Klippan: Linneröd (tidigare naturvårdsområde)
Kristianstad: Fästan
Sjöbo/Ystad: Skogshusets enefälad

Skurup:  Svaneholm, Hästhagen (utökat och ändrat naturreservat)
Svedala:  Torups bokskog

Ystad:  Lilla Köpinge

Östra Göinge:  Stora Bjälkarp

Kommunala naturreservat 2019

Höganäs:  Vitsippeskogen

Lomma:  Bjärreds saltsjöbad

Lomma:  Flädierev (marint naturreservat)

Lomma:  Pråmlyckan

Lomma:  Strandhusets revlar (marint naturreservat)

Malmö:  Klagshamnsudden


För mer information:

Ämnen

Regioner


Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Presskontakt

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Länsstyrelsen Skåne
Södergatan 5
205 15 Malmö
Sverige