Pressmeddelande -

56 miljoner för att sanera förorenad mark inför bostadsbyggande i Trelleborg

Länsstyrelsen beslutar om 56 miljoner kronor i bidrag för sanering av det förorenade gamla gasverksområdet i Trelleborgs kommun. Pengarna kommer från Naturvårdsverkets anslag för att sanera och återställa av förorenad mark på områden där det ska byggas bostäder.

­­­- Det är andra gången vi i Skåne kan använda det här anslaget för att sanera förorenad mark inför bostadsbyggande. Det är mycket positivt att vi med hjälp av statliga bidrag kan bli av med ett allvarligt förorenat område samtidigt som det ger fler bostäder i Trelleborgs kommun. Vi hoppas att fler skånska kommuner använder den här möjligheten, säger miljöhandläggare Karin Persson på Länsstyrelsen Skåne.

Det rör sig om fastigheterna Signalen 19 och 20 i där det har varit kolgasverk från 1912 till 1971. Idag ligger Ungdomens hus på fastigheten. De föroreningar man har upptäckt i mark och grundvatten, bland annat PAH och tungmetaller, är typiska för gamla gasverk.

Länsstyrelsen har bedömt att området är allvarligt förorenat och för att man ska kunna bygga bostäder behöver förorenade massor grävas bort och ersättas med rena. Eftersom kommunen tidigare drev gasverket kommer en del av saneringen (ca 20 procent av den totala kostnaden) att bekostas av Trelleborgs kommun och resten med statliga bidrag. I år kommer byggnader att rivas och demonteras och ytterligare undersökningar att göras.

Själva saneringen genomförs 2020-2021 och därefter kan bostäderna byggas och en av de gamla gasverksbyggnaderna återuppföras.

-Vi välkomnar Naturvårdsverkets beslut, det ger oss en möjlighet att äntligen städa bort en miljöskuld och därefter bygga fler bostäder. Vi har i många år fört diskussioner med Länsstyrelsen om åtgärder men velat avvakta beslutet om framtida markanvändning innan vi startade, säger Hans Lilja, projektchef på tekniska förvaltningen, Trelleborgs kommun

-Det har varit ett mycket lyckat arbete där kommunen har arbetat intensivt och under en längre tid för att uppnå alla krav som krävs för att få detta bidrag. Saneringsarbetet bidrar tyvärr till att vi måste riva en bevarande värd byggnad, parkkontoret. Gasverket (Ungdomens hus) kommer att demonteras. Bevarandevärda delar sparas och huset återuppbyggs för bostadsändamål. Detta är tvunget om vi ska lyckas sanera marken fullständigt och till den nivå som krävs för att kunna använda marken till bostäder,säger Sandra Gustafsson, t.f samhällsbyggnadschef, Trelleborgs kommun

För mer information vänligen kontakta:

Karin Persson, Länsstyrelsen Skåne

Karin.persson@lansstyrelsen.se

010-224 15 76

Sandra Gustavsson, Trelleborgs kommun

Sandra.gustafsson@trelleborg.se

0410-73 32 69

Hans Lilja, Trelleborgs kommun

Hans.lilja@trelleborg.se

0410 -73 33 69

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)