Pressmeddelande -

98 procent fossilbränslefritt i sju skånska kommuner

Sju skånska kommuner har på sju år sänkt klimatutsläppen från drivmedel, el, uppvärmning och tjänsteresor med 73 procent. Samtidigt har de ökat andelen förnybar energi i uppvärmningen från 76 till 99 procent. Nu kommer projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 med en resultatrapport som visar vägen till fossilfrihet.

- Det offentliga kan gå före, inte bara med ambitioner och höga mål, utan också i praktiken. Hade alla arbetat så här systematiskt för att minska sitt fossilberoende hade vi uppnått målen som finns i Parisavtalet. Vi hade också varit oberoende av importerad fossil energi, säger Johannes Elamzon, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

  Vad kan hända på sju år?

  Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla är kommunerna som arbetat tillsammans för att bli fossilbränslefria och minska sina klimatutsläpp. Fokus har legat på tyngre fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor, inköp av produkter och tjänster samt att visa ledarskap.

  Inom flera områden har det skett en otrolig utveckling. Fossilanvändningen har minskat drastiskt. Det finns erfarenheter i detta projekt som alla organisationer i Sverige kan ha nytta av, inte bara andra kommuner, säger Johannes Elamzon och radar upp positiva fakta:

  • Den förnybara andelen av uppvärmningen har ökat från 76 procent till 99 procent.
  • Andelen fossilbränslefria drivmedel har gått från 35 procent till 80 procent.
  • Över 80 procent av kommunernas lätta fordon är numera fossilbränslefria, trots att fordonen som drivs med förnybar diesel räknats bort.
  • Klimatutsläppen från tjänsteresorna har sjunkit med 76 procent där förstås pandemin har spelat roll.

  - Att bli fossilbränslefri är att lägga ett pussel. Motivet måste vara tydligt för alla, sedan behövs både stora och små pusselbitar. Vi har nu samlat ihop många av pusselbitarna och vill sprida till andra så deras omställning går ännu snabbare. Spridningsarbetet påbörjas på allvar idag med lansering av resultatrapporten, säger Johannes Elamzon.

  Tydligt mål och metodiskt arbete

  Projektet har kartlagt och årligen följt upp den fossila användningen så att alla medarbetare kunnat se vilken betydelse deras arbete har – en viktig framgångsfaktor i projektet.

  De sju kommunernas fortsätter sitt arbete med de svårare, mer indirekta utsläppen från till exempel inköp. Med upphandlingar värda tiotals miljarder varje år och höga klimatkrav pushar de marknaden framåt och kommer fortsätta vara en motor i omställningen.

  Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna.

  Rapporten och fördjupande material

  Rapporten Att bli fossilbränslefri – resultatet av sju års klimatarbete i sju skånska kommuner 2022

  Vill du veta mer om statistiken och underlaget till rapporten så finns samtlig statistik sammanställt i en Excelfil för åren 2015-2021. Det finns även ett statistik PM som förklarar mer om vad som ingår i statistiken och en inventeringsmall (Excelfil) för den som själv vill inventera sina fossila bränslen och klimatutsläpp.

  Kontaktuppgifter: Projektledare, Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne. Tel 010-2241562, Johannes.Elamzon@lansstyrelsen.se

  Mer info på: www.fossilbranslefriakommuner.se

  Ämnen

  • Miljö, energi

  Kategorier

  • klimat

  Regioner

  • Skåne

  Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

  Kontakter

  Mikael Ringman

  Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)