Pressmeddelande -

Beslut om fler bredbandsstöd i Skåne

Behovet av bredbandsutbyggnad i Skåne är stort och ett sätt till finansiering är via landsbygdsprogrammet. Vid detta andra beslutstillfälle i programperioden 2014-2020 var budgeten för bredbandsutbyggnad i Skåne 115 miljoner kronor.

Två projekt prioriteras

De projekt som prioriterats högst och beviljas stöd är Öved-Rönås, som ägs och drivs av Telservice Bredband Skåne AB,samt Skurups landsbygd – utbyggnad av fiberoptiskt bredband som ägs och drivs av Skurups Elverk AB. Projekten förväntas ge bredbandsanslutningar till nästan 4000 hushåll och 600-800 fritidshus. Uppskattningsvis hälften av hushållen rymmer även ett företag. De som ansluter sig bidrar själva med 77 miljoner kronor till utbyggnaden, utöver stödet från landsbygdsprogrammet.

– Det är en stark mobilisering för bredbandsutbyggnad i Skåne, vilket är glädjande, och många av ansökningarna håller en mycket hög kvalitet. Engagemanget visar hur viktig frågan är för landsbygdens utveckling, säger Kerstin Rietz, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Översökning tio gånger budgeten

Länsstyrelsen Skåne prioriterade bland 51 projekt som tillsammans hade sökt för nästan 1050 miljoner kronor, en översökning på nästan tio gånger budgeten.

Bedömningskriterierna, som har fastställts av Jordbruksverket, är gemensamma för hela landet. I första hand prioriteras ansökningarna efter totalpoäng utifrån dessa kriterier. Därefter rangordnas de utifrån beräknad anslutningsgrad, och sedan efter antal möjliga anslutningar.

Vissa ansökningar avslås

Vid det här beslutstillfället prioriterades bland de ansökningar som inte beviljades stöd vid det första beslutstillfället, samt de ansökningar som kommit in mellan 22 oktober och 31 december 2015. För ansökningar som inte prioriterades för beslut gäller följande, i enlighet med Skånes regionala handlingsplan:

  • Ansökningar inkomna 3 september 2014– 21 oktober 2015. Dessa ansökningar har prövats två gånger och har avslagits.
  • Ansökningar inkomna 22 oktober 2015 – 31 december 2015. Dessa ansökningar har bara prövats en gång och får en chans till, när vi får ytterligare medel tilldelade.

Eventuellt nya medel i höst

– Vi vet ännu inte när vi får nya medel från Jordbruksverket, men troligtvis blir det någon gång i höst. Sannolikt är konkurrensen hög även vid kommande beslutstillfällen. Vi är medvetna om detta och arbetar med frågan på både regional och nationell nivå. Vi är många som engagerar oss i Skånes bredbandsutbyggnad, vilket verkligen behövs för att vi ska ha en chans att svara upp mot det enorma behovet, säger Kerstin Rietz.

För mer information, kontakta Lisbet Smolka Ringborg, 010-224 16 36 eller Catharina Hellström Engström, 010-224 13 72.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • bredband
  • landsbygdsprogrammet
  • landsbygd

Regioner

  • Skåne

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kontakter

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)