Skip to main content

​Hela landet övar totalförsvar när motståndskraften ska stärkas

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 08:00 CET

Foto: Alexander Gustafsson, Försvarsmakten


Nu går startskottet för den största totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år, Totalförsvarsövning 2020. Länsstyrelsen, kommuner och regioner deltar för att tillsammans stärka vår förmåga att försvara Sverige.

Sverige arbetar aktivt med att stärka upp totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020, är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla totalförsvaret och stärka  Sveriges motståndskraft. Länsstyrelsen Skåne leder den civila delen av totalförsvaret i länet och kommer under övningen att testa förmågan att prioritera resurser och fördela förnödenheter under krigsfara och krig.

I den inledande fasen av TFÖ 2020 som startar idag har kommuner möjlighet att genomföra lokala övningar. TFÖ fortsätter under 2020 och det blir en storskalig övning under våren. 

Möjlighet att utveckla samarbetet

–Varje aktör har eget ansvar att planera och utveckla sin förmåga till civilt eller militärt försvar. Övningen ger oss möjlighet att utveckla samarbetet som krävs, mellan civila krafter och det militära försvaret, för att vi ska stå emot olika sorters angrepp, säger landshövding Anneli Hulthén.

TFÖ 2020 är en temperaturmätare på hur långt vi har kommit i den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Den ger oss kunskap och hjälper oss att ringa in utvecklingsområden för det fortsatta arbetet.

–Som en del av förberedelserna inför TFÖ 2020 har runt 400 personer i Skåne under året medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta. Genom att öva skapar vi tillsammans en gemensam grund att stå på, säger Anneli Hulthén.

Många aktörer deltar

Utöver Länsstyrelserna så deltar landets samtliga 290 kommuner, regioner och andra bevakningsansvariga myndigheter i TFÖ 2020. 

–Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Arbetet med totalförsvaret är något som alla är delaktiga i, från statlig myndighet till privatperson. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger Marcus Björklund, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Skåne. 

För mer information, kontakta beredskapsdirektör Marcus Björklund, telefon 010-224 12 46.


BAKGRUND: Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, en länk mellan lokal och nationell nivå. Uppgiften är att stödja, samordna och arbeta för att alla drar åt samma håll. Tillsammans med Södra Militärregionen driver Länsstyrelsen Skåne den regionala totalförsvarsplaneringen, Totalförsvar Skåne, framåt.

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.