Gå direkt till innehåll
​Inbjudan till pressträff: Totalförsvarsövning 2020  – Nu övar vi i södra Sverige

Pressmeddelande -

​Inbjudan till pressträff: Totalförsvarsövning 2020 – Nu övar vi i södra Sverige

Just nu pågår den regionala delen av Totalförsvarsövning 2020, TFÖ 2020.

I samband med övningen i södra Sverige bjuder Länsstyrelsen Skåne in till pressträff för att möta flera av deltagarna i övningen, bland annat landshövding Skånes Anneli Hulthén och Södra Militärregionens chef Jan Pålsson.

TFÖ 2020, är ett viktigt steg i det gemensamma långsiktiga arbetet för att utveckla totalförsvaret och stärka Sveriges motståndskraft. Den del av övningen som pågår nu är den där regionala aktörer övar för att klargöraroller, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan i under höjd beredskap och krig.

Över 400 aktörer som till exempel länsstyrelser, kommuner, regioner samt myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, Svenska kyrkan och Sveriges Radio deltar i TFÖ 2020.

Pressträff

I anslutning till övningen i Skåne bjuder vi in till en pressträff där journalister får tillfälle att ställa frågor till några av de deltagande aktörerna.

Tid: Den 6 februari klockan 14.15 – 16.15

Samlingsplats: Lund C. Ni transporteras till och från pressträffen. Ej möjlighet till egen bil

Viktigt: Medtag legitimation. Föranmälan med personnummer krävs

Föranmälan krävs: Anmälan görs på telefon 010-224 14 98 till Ita Jablonska

FAKTA
Tillsammans möta angrepp: Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, en länk mellan lokal och nationell nivå. Uppgiften är att stödja, samordna och arbeta för att alla drar åt samma håll. Tillsammans med Södra Militärregionen driver Länsstyrelsen Skåne den regionala totalförsvarsplaneringen, Totalförsvar Skåne, framåt. Totalförsvarsövning 2020 leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.

Regioner


Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Presskontakt

Mikael Ringman

Presskontakt Pressansvarig Övergripande Länsstyrelsen Skåne 010 - 224 16 06 (ej sms)

Vi skapar samhällsnytta i Skåne

Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Länsstyrelsen Skåne
Södergatan 5
205 15 Malmö
Sverige