Skip to main content

​Länsstyrelsen Skåne kontrollerar väktare och bevakningsföretag

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2020 09:15 CET

Länsstyrelsen Skåne kontrollerar väktare och bevakningsföretag

I dag finns det 287 auktoriserade bevakningsföretag och fler än 30 000 väktare i Sverige. Landets länsstyrelser kommer under två år göra en särskild nationell kontroll av väktare och bevakningsföretag.

– Länsstyrelsens tillsyn syftar bland annat till att kontrollera att bevakningsföretagen bara använder sig av godkänd personal, att väktarna har rätt utbildning och att företagen har tillstånd för den bevakningsverksamhet som bedrivs, säger Henrik Kvennberg, samordnare av tillsynen på Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skåne har tillsynsansvar för väktare och bevakningsföretag i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Både föranmälda och oanmälda inspektioner kommer att göras i den länsstyrelsegemensamma kontrollinsatsen som pågår 2020-2021.

– Kontrollen handlar ytterst om att lagarna följs och att reglerna ska vara lika för alla, säger Henrik Kvennberg

För mer information, kontakta Henrik Kvennberg, samordnare av Länsstyrelsen Skånes tillsyn av väktare och bevakningsföretag, 073-505 70 95

henrik.kvennberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.